Ein strålande blålys-dag på Moberg

Bildeserie: Folk strøymde til open brannstasjon på laurdag - framtidas brannkursing var ekstra populært.

Marcus Haugland (t.h) er klar for å sløkkja ein virtuell brann i eit hotellrom. Varabrannsjef Erik Walden er Haugland si kontakt med den ekte verda. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh) 
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvighsøndag 22. sep. 2019 21:54

Bildeserie:

Haugland kjempar mot flammene. (Foto: KOG)
Laurdagens opne brannstasjon er truleg den best besøkte nokonsinne. (Foto: KOG)
Open brannstasjon, Os, 2019. (Foto: KOG)
Open brannstasjon, Os, 2019. (Foto: KOG)
Tur med ATV var nytt av året. (Foto: KOG)
Og særs populært. (Foto: KOG)
Det same var bamsesjukehuset. (Foto: KOG)
Open brannstasjon, Os, 2019. (Foto: KOG)
Erik Walden testar VR-brillene før han slepp inn ei ny gruppe med gjestar. (Foto: KOG)
Marcus Haugland får dei siste instruksjonane før han forlet den «ekte verda». (Foto: KOG)
Pulverapparatet på plass. (Foto: KOG)
Haugland kjempar mot flammene. (Foto: KOG)
Laurdagens opne brannstasjon er truleg den best besøkte nokonsinne. (Foto: KOG)
1 av 11
Laurdagens opne brannstasjon er truleg den best besøkte nokonsinne. (Foto: KOG)
Open brannstasjon, Os, 2019. (Foto: KOG)
Open brannstasjon, Os, 2019. (Foto: KOG)
Tur med ATV var nytt av året. (Foto: KOG)
Og særs populært. (Foto: KOG)
Det same var bamsesjukehuset. (Foto: KOG)
Open brannstasjon, Os, 2019. (Foto: KOG)
Erik Walden testar VR-brillene før han slepp inn ei ny gruppe med gjestar. (Foto: KOG)
Marcus Haugland får dei siste instruksjonane før han forlet den «ekte verda». (Foto: KOG)
Pulverapparatet på plass. (Foto: KOG)
Haugland kjempar mot flammene. (Foto: KOG)

Brannvesenet lova på førehand meir action under årets opne brannstasjon på laurdag.

Open brannstasjon vert arangert 350 stadar i Noreg, og i år kunne publikum kan få delta i quiz, prøva sløkkeutstyr og ta raskaste veg frå 2. til 1. etasje i stanga på stasjonen.

Nytt i år var test av VR-briller og at dei yngre gjestane kunne få sitja på ein tur med ATV.

Tett med folk heile dagen

Sola strålte om kapp med både besøkande, brann, politi og ambulansefolk under laurdagens arrangement.

Kiwi-butikken på Moberg sytte for at både besøkande til butikken, og til brannstasjonen, fekk dela på parkeringsplassane utanfor butikken.

I tillegg til dei «tradisjonelle» einingane som brann, politi og ambulanse, kunne publikum få helsa på Norske Redningshundar og Os Røde Kors.

Pølsefest

På førehand hadde brannsjef Eivind Hovden ein draum om å selja 400-500 pølser til svoltne brannsløkkjarar, kor overskotet skulle bli donert til organisasjonen Brannmenn mot kreft.

Då klokka var passert 13, kunne Hovden notera seg 650 selde hot-dogs.

– Det har vore fullt trøkk her frå vi opna klokka 10, og eg vil anslå at meir enn 3000 menneske vil ha vore innom her når vi rundar av om ein time.

For Hovden sjølv, var dette hans første opne brannstasjon på Os som nytilsett brannsjef, men med innspel frå kollegaane sine, er han ganske så sikker på at dette er den best besøkte nokonsinne.

– Vi i brannvesenet har 17 tilsette i sving i dag, og det er gledeleg å sjå at vi kan få visa fram det gode samarbeidet mellom det profesjonelle og det frivillige hjelpeapparatet for så mange besøkande.

Framtidas brannkursing er dataspel

I tillegg til køyretur med ATV-en til brannvesenet, var brannslukking med VR-briller eit nytt tilskot som trekte mange skodelystne.

Varabrannsjef Erik Walden, som sjølv er instruktør i faget, kunne fortelja at kursing ved hjelp av data vert meir og meir vanleg.

– Fleire store bedrifter og institusjonar har no byrja å nytta e-kursing av dei tilsette. Dette er mindre ressurs- og tidskrevjande, og med den utviklinga vi ser innan data og spel-teknologi, er dette heilt på høgde med ei reell brannøving.

– Utstyret som publikum kan få prøva her i dag er to år gammalt, men det er nok ikkje lenge før vi ser VR-briller med varme i. Då er det eigentleg berre lukta som manglar for at du skal kunna ha ei veldig realistisk brannøving kor som helst.

Strykejernet tok fyr

Ein av dei som mota seg opp til å ta på seg dei store svarte brillene for å bekjempa ein brann, var Marcus Haugland.

Etter ein kort instruksjon frå Walden, og med eit pulverapparat kopla til datamaskina, var Haugland klar til å ta turen inn eit virtuelt hotellrom, kor det brått byrjar å brenna fleire plassar.

– Ser du kor det brenn, spør Walden? Bøy deg ned og gå nærare brannen før du byrjar sløkkinga.

Haugland sløkkjer effektivt brannen under senga, men treng litt hjelp frå Walden til å sjå at det òg brenn andre stadar i hotellrommet.

– Ser du kva det er som ligg og brenn der? spør Walden.

– Det er ei sånn greie som du nyttar på klede, kjem det frå Haugland mens han får sløkt denne brannen òg.

– Heilt korrekt, det er eit strykejern, kjem det lattermildt frå Walden. Kva vil du gjera med det no då?

– Trekkja ut kontakten? spør ein litt usikker Haugland.

– Veldig bra, kjem det frå Walden. Vi kan ikkje risikera at at brannen blussar opp att.

Vel ute i den ekte verda har Haugland tydeleg høgare puls etter nettopp å ha vore med på eit veldig realistisk brannøving.

– Dette var rett og slett gøy, er Haugland sin kommentar til eigen innsats.

(Bildeserien under er synleg for pålogga abonnentar)

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.