– Eit dekorativt og tryggare stykke med fylkesveg

Takksame talar og fin musikk då 700 nye meter av Ulvenvegen, med rundkøyring, opna i går.

Fram med «søkso» igjen: Ordførar Marie Lunde Bruarøy (H) klipte snora på Ulvenvegen i går. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 16. mai 2018 11:22

Bildeserie:

Blomar til Veidekke og Vassbakk & Stol. (Foto: KVB)
På vandring mot opningsfest midt i vegstykket. (Foto: KVB)
Nye Ulvenevegen går over innslaga på nye Skogafjellstunnelen. (Foto: KVB)
Nærmare Kolskogen var det rigga til med kake- og bolletelt. (Foto: KVB)
Blåsarar frå Os skulekorps skulka skule og jobb for å laga stemning. (Foto: KVB)
Sverre Ottesen ønskte velkomen. (Foto: KVB)
Brannvesenet fekk med seg opninga av betre tilkomst til delar av bygda. (Foto: KVB)
Det gjorde òg fleire av vegbyggarane. (Foto: KVB)
Ordførar Marie Lunde Bruarøy. (Foto: KVB)
Bompengesjef Torbjørn Wilhelmsen. (Foto: KVB)
Mjuke trafikantar klar for å bruka ny gang- og sykkelveg. (Foto: KVB)
Marie måtte fram med «søkso» igjen. (Foto: KVB)
Blomar til Veidekke og Vassbakk & Stol. (Foto: KVB)
På vandring mot opningsfest midt i vegstykket. (Foto: KVB)
1 av 12
På vandring mot opningsfest midt i vegstykket. (Foto: KVB)
Nye Ulvenevegen går over innslaga på nye Skogafjellstunnelen. (Foto: KVB)
Nærmare Kolskogen var det rigga til med kake- og bolletelt. (Foto: KVB)
Blåsarar frå Os skulekorps skulka skule og jobb for å laga stemning. (Foto: KVB)
Sverre Ottesen ønskte velkomen. (Foto: KVB)
Brannvesenet fekk med seg opninga av betre tilkomst til delar av bygda. (Foto: KVB)
Det gjorde òg fleire av vegbyggarane. (Foto: KVB)
Ordførar Marie Lunde Bruarøy. (Foto: KVB)
Bompengesjef Torbjørn Wilhelmsen. (Foto: KVB)
Mjuke trafikantar klar for å bruka ny gang- og sykkelveg. (Foto: KVB)
Marie måtte fram med «søkso» igjen. (Foto: KVB)
Blomar til Veidekke og Vassbakk & Stol. (Foto: KVB)

Klokka 14 tysdag starta opningsseremonien for 700 meter av fv 160 Ulvenvegen, frå Kolskogheiane til E39.

Vegstykket, som grunna krevjande fjellforhold opp mot Svegane opna 5,5 månad etter planlagt tid, har vore stengt sidan 30. november 2015.

• VIDEO: Første salve på Skogafjellstunnelen

Etter at den formelle opninga var over og rydda vekk blei vegen opna for trafikk.

Snart blir det ny stenging, frå krysset med Kolskogheiane, ein kort periode for ferdigstilling av ein mur - og frå månadsskiftet mai-juni omkøyring mot E39 i eit halv år.

• Les meir om dette: Ny omkøyring frå juni

– Greit å venta

Os skulekorps stilte med blåsarar som både skapte stemning i det strålande vêret, og som spelte fanfare før ordførar Marie Lunde Bruarøy (H) klipte snora.

– Vi har fått ein ny, finare og tryggare fylkesveg. Vegen som gjekk her før Svegatjørn blei tappa og tunellane skulle sprengast var ulykkesutsett, sa Marie i talen sin.

• Les òg: I koma etter påkøyrsel på Ulvenvegen (2011)

Førre veg var smal, svingete og utan fortau. I dag er det gang- og sykkelveg med grøft i mellom. Gatelys er ikkje ferdig monterte, men kjem på plass før den mørke årstida startar.

– At vegen opna litt seinare enn planlagt, som del av eit langt større og viktigare prosjek (E39 Svegatjørn-Rådal), er heilt greit når vi ser kor krevjande det har vore og kor fint det har blitt.

Ordføraren takka òg Statens vegvesen og entreprenørane, Veidekke med underleverandør Vassbakk & Stol, for måten dei informerer og inkluderer innbyggarane på.

90 prosent av siste tunell ferdig sprengt

Prosjektleiar Sverre Ottesen frå Statens vegvesen ønskte velkomen, heldt tale og leia programmet under opninsseremonien i går.

Det var rigga opp telt mellom Kolskogen og den nye rundkøyringa midt på nye Ulvenvegen, og dekka på med kaker og bollar.

I tillegg til å informera om vegen som opna, og den komande omkøyringa frå juni, fortalte Ottesen kort om status på E39 Svegatjørn-Rådal.

– 90 prosent 9,3 km lange Lyshorntunnelen er ferdig utsprengt.

• VIDEO: – No ska' da' smella om to minutt

Alle dei andre tunellane i prosjektet, også dei i Fana, er ferdig utsprengte (men mykje arbeid i tunellane står igjen).

Arrangerer open dag i Endelausmarka

Mens ordførar takka for måten vegvesenet inkluderer innbyggarane i Os hadde Ottesen meir i ermet:

– Søndag 10. juni har vi open dag i Endelausmarka for dei som vil bli med inn og sjå.

På spørsmål om korleis dette skal organiserast er han tydeleg på at det ikkje blir opna for at folk køyrer inn med eigen bil, men at det skal organiserast med bussar i skytteltrafikk frå ein eller annan plass nær Svegatjørn gjennom Skogafjellstunnelen og tilbake.

• VIDEO: Gustav og Gustav fekk første tur gjennom tunellen

Knirkefritt samarbeid

Både Veidekke og Vassbakk & Stol fekk blomar av vegvesenet.

Ein annan som hadde ordet i går var mannen med pengesekken, styreleiar for bompengeselskapet, Torbjørn Wilhelmsen.

• Les òg: Betaler 100 mill i månaden på E39

– Stortinget brukte sju år på å godkjenna bompengesøknaden, vegvesenet brukte berre eit par dagar på å koma i gang. Eg er glad for framdrifta, og for at estetikk har fått ein sentral plass i prosjektet, sa Wilhelmsen.

Engasjementet hans er snart over, og bompengesjefen takkar vegvesenet for noko han har opplevd som eit knirkefritt samarbeid.

Om prosjektet

Midtsiden samleside: Alle sakene våre om E39 Svegatjørn - Rådal

• Vegen frå innslaget på Skogafjellstunnelen ved Svegatjørn til du køyrer ut av Lyshorntunnelen er 11,8 km.
• Strekninga er på totalt 17,7 km og skal gå som firefelts motorveg mellom Os og Fana.
• 14,7 av den 17,7 kilometer lange vegen blir i tunnel.

Mellom Svegatjørn og Rådal er 10,7 av 11,8 km i tunell:
• Skogafjellstunnelen: 1,5 km
• Lyshorntunnelen: 9,2 km

Mellom tunellane, Endelausmarka: 1,1 km
• I Endelausmarka kjem rasteplassar, kryss til ny fylkesveg til Lysefjorden (Åsen, Lyseklostervegen fv 163), og fleire store næringsområde, blant anna Lyseparken på rundt 500 mål.
• Prosjektet omfattar også ny fylkesveg frå kryss i Endelausmarka til Åsenvegen og utbetring av eksisterande fylkesveg 163 for cirka 40 millionar kroner.
• Lyshorntunnelen (9,2 km) kjem i nord ut i Rådal, med ei kort dagsone og kryssområde på 200 meter før den går vidare i 2,2 km lange Råtunnelen. Denne kjem i fjellet vest for dagens vegsystem ved Laguneparken. Ny vegline held fram til dagens riksveg 580 sør for Troldhaugtunnelen.

Pris 6,5 milliardar kroner (2014 prisnivå), 40/60 bompengar/stat
Byggestart: Torsdag 3. september (1. oktober i Os) 2015.
Antatt ferdig i 2022

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.