Nils Øyvind Eidsvik, Henrik Eidsvik, Siri Ludvigsen og Siv Eidsvik stengjer bensinstasjonen 18. mars (foto: Andris Hamre)

Eit landemerke som forsvinn

18. mars er det slutt. Då stenger Circle K dørene. – Det er trist og trasig, seier familien Eidsvik.

Av: Andris Hamre

5. mars 2017 var det 60 år sidan Henrik Eidsvik opna bensinstasjon i Byvegen 2. No er det ubønhørleg slutt. Søndag 18. mars er siste opningsdag for Osøyro Autosenter AS, dei siste åra kjend som Circle K-stasjonen.

– Vi er ein franshisetakar, så det er Circle K sentralt som har hatt leigeavtale med kommunen.

Circle K var i dialog med Os kommune vedrørande å forlenge  leigeavtalen, men lykkast diverre ikkje å koma i mål med ønskje om å forlenge den, seier søskna Nils Øyvind Eidsvik og Siv E. Eidsvik som tok over stasjonen etter Henrik.

Bakgrunnen for at Circle K ikkje fekk nytta seg av opsjonen er at kommunen sjølv vil nytta tomta til parkeringhus. 

Ni på NAV

Ni personar med stort og smått har hatt sitt virke på stasjonen den siste tida.

– Vi skulle eigentleg ha vore elleve, men fordi vi visste at franchiseavtalen gjekk ut i januar, så har vi ikkje tilsett to nye. Det ville vi venta med til alt var avklart.

– No er det avklart og frå mars blir det ni nye klientar på NAV. Vi har ikkje noko anna å gå til. Fleire har søkt på nye jobbar, men ingen har lykkast så langt, seier Siv.

Oppgitt over kommunen

Dei er litt oppgitt over den informasjonen som blei gitt i formannskapet om at dei moglegens hadde tilgang på ei ny tomt på Moberg.

– Det er ikkje rett. Det er trasig at prosjektsjefen uttalte det, for det er rett og slett feil. Den tomta er ikkje eigna til ein fullservice bensinstasjon. Det kan kanskje koma ein automatstasjon med eit par pumper der ein gang, men for oss har det aldri vore på tale å flytta opp der. Han hadde ikkje noko grunnlag for å seie noko slik. Kor han hadde det frå veit ikkje vi.

– Han hadde heller ikkje noko grunnlag for å seie at grunnen her er forureina. Det er ingen grunnmålingar som har vist at det er forureining her, seier Nils Øyvind.

– Det har vore sårt å bli konfrontert med desse uttala frå kundane og måtte forklara at det ikkje stemmer. Vi skal ikkje flytta, vi er tvungen til å legga ned, supplerer Siv og Siri Ludvigsen, som i over 20 år har stått bak kassen og ekspedert kundane.

Takkar kundane

Dei to fortel om trufaste kundar, mange som har vore innom nesten dagleg i femti år.

– Det var som ein sa her hin dagen, «kor skal eg gå no»?

– Korleis har kundane reagert etter at det blei kjend at stasjonen skal rivast?

– Det er mange kundar som har vore lei seg og gitt uttrykk for at dei er sjokkerte. Vi har hatt mange faste kunder og masse kjekke folk som har vore innom her for å hente seg ein kaffikopp eller få seg ein matbit, fortel dei to.

– Folk har reagert på at det skjer så fort. Vi må få lov til å takka alle dei hyggelege kundane vi har hatt opp gjennom åra.

Landemerke og nøkkelsentral

I tillegg til å selgja drivstoff og ha servicehall har stasjonen vore eit landemerke for osingane og ein sentral for likt og ulikt, mellomanna utlevering av nøkler til ulike bygg.

– Det har vore ein kjekk arbeidsplass. Vi har fungert både som poststasjon kor kundar har levert inn og henta ulike varer, musikkinstrument, blomer, julepresanger og alt mogleg rart. I tillegg har vi to skuffar med nøkler for ulike verksemder og lag i bygda som medlemmane kjem innom her for å henta.

Fekk ikkje første høgda

Søskna Eidsvik fortel at dei har vore i møte med kommunen, men at det ikkje bar frukter.

– Fylkesmannen har jo kome med varsel om motsegn og sagt at det burde vera næring på gateplan i parkeringshuset. Vi foreslo på møtet at vi kunne helda fram med stasjonen der. Alt av tankar ligg jo allereie i grunnen, men det var ikkje kommunen interessert i å tilrettelegga for. 

– Kommunen seier dei skal vera næringsvennlege, men vi opplever vel ikkje at dei gjer det spesielt lett for næringsdrivande her i Sentrum. Antallet gjenverande butikkar i sentrum fortel vel litt om det og, kommenterer Siv Eidsvik tørt. 

Tre månader på å riva

Circle K skal vera borte frå tomta innan 1. august.

– Vi skal stenga 18. mars, så vi har allereie byrja å tømme lagra og selgje ut varene på tilbod. Etter at vi har stengt skal vi tømma lokalet for alt av innreiing og utstyr før Circle K skal tilbakeføre tomta. Slik vi har forstått det så vil dei bruka april, mai og juni på å riva og rydda den. Det blir veldig rart å komma forbi her og ikkje lenger sjå stasjonen, avsluttar Nils Øyvind og Siv Eidsvik.