Kultur | 02. apr. 2009

Eit OK(K) år

Terje Søviknes har lagt bak seg sine 12 mest travle månadar som ordførar. Men framleis ventar mykje arbeid.

Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 02. apr. 2009 10:58

− Det har vore eit år med fleire store sakar parallelt, og hausten 2008 var nok min mest intensive periode som ordførar, seier Terje Søviknes.

Prosessane var ikkje berre beint fram, men i kommunestyremøtet i desember løyste mykje seg. Likevel kan ikkje ordføraren sjå fram til rolegare dagar.

Mest komplisert
Reguleringsplanen til Os Sjøfront blei godkjent 16. desember, noko prosjektet Os kunst- og kultursenter var avhengig av.

I tillegg gjekk kommunestyret same kveld inn for å gå vidare med OKK-prosessen, og forskotera 30 millionar kroner medan kommunen ventar på kulturstøtte frå staten.

− Os kunst- og kultursenter er det største og mest kompliserte enkeltprosjektet vi har hatt. Eg er glad for at kommunestyret viste mot, og samrøystes gjekk inn for realisering. Så langt som vi var kome ville det vore tungt både å legga det frå seg, og å plukka det opp igjen seinare.

− Eit bygg til nærmare 200 millionar kroner inkluder meirverdiavgift, med så mange tekniske finesser, har gjort at eg nesten dagleg har hatt kontakt med prosjekteringsleiinga, seier Søviknes, som no er leiar for byggekomiteen.

I skrivande stund er anbodsrunden for grunnarbeida ferdig, og entreprenør blir orientert om at dei får oppdraget medan Midtsiden er i trykken.

Ole Bull gjev tidspress
Byggestart for OKK blir i månadsskiftet mars-april, forventa opning er 4. kvartal 2010.

− Vi har eit visst press på oss, for i 2010 er det 200 år sidan Ole Bull blei fødd. Det skal markerast fleire stadar i Noreg, ikkje minst på Museet Lysøen.

Ole Bull blei fødd 17. august 1810. Når 200-årsjubileet skal markerast håpar Søviknes på avsluttingskonsert på Os – i nytt kunst- og kultursenter.

− Målet er ein konsert med Bergen Filharmoniske Orkester i OKK på Mobergsneset, og slike opplevingar må planleggast så lang tid i forkant at vi MÅ halda oss til frist, seier ordføraren.

Bading, finansiering og marknadsføring
I april byrjar maskinene å grava og sprenga på Mobergsneset. Nokre månadar seinare lokkar truleg sola folk til sjøen. Men kan vi bruka friluftsområdet i Mobergsvikjo denne sommaren?

− Når skyte- og sprengeperioden er ferdig har vi planar om å laga passasje ut til badeplassen i Vikjo. Vi jobbar også med å få til ei mellombels parkeringsløysing, men der er ikkje alt avklart enno.

Medan bygginga står på er det fleire administrative oppgåver å løysa.

− Vi skal halda fram med å jobba for å få støtte frå tippemidlane, og vi skal jobba vidare med korleis OKK skal marknadsførast når det står ferdig. Senteret er heilt unikt, og har potensiale til å få både nasjonal og internasjonal appell, meiner Søviknes.

Ny veg og ny strategi
Eventyret om Askeladden fekk ei lokal fortsetjing, Lyssand Gartneri fekk halda fram med bygginga si, Fylkesmannen stadfesta reguleringsplanen for Mobergsneset og Nasjonal Transportplan opna for ny veg mellom Os og Bergen. Det blei ein munter marsmånad for mange.

− Mars blei like oppmuntrande som desember, men også her står fleire store oppgåver framfor oss. Endelausemarka skal detaljregulerast, og helst stå klar som næringsareal når E 39 mellom Svegatjørn og Rådal opnar.

− Vi får også mange strategisk viktige val å gjera, når det gjeld å førebu Os på auka vekst i folketal. Spesielt gjeld dette barnehagar, skule og eldreomsorg. «Os i Tio», den største omorganiseringa vi har hatt i kommunen, er også ein del av det å førebu seg på framtida.

Tar natta til hjelp
Med fleire rekordstore prosjekt på éin gong, må ordføraren av og til ta natta til hjelp:

− Nå dag etter dag er fullstappa med møter, blir eg sitjande å svara på epost og gjera skrivearbeid om kveldane, og ei og anna natt, fortel ordføraren.

− Kven andre rundt deg får ekstra travle arbeidsdagar for tida?

− Rådmann Knut Terje Rekve og kommunaldirektør Karl Ole Midtbø er involvert i det meste, og merkar nok også den travle tida vi er inne i. Men det er endå fleire både i politikken og administrasjonen som står ekstra på for tida, forsikrar ordførar Terje Søviknes (Frp).

Prosjekt på prosjekt
Her er nokre av prosjekta som gjer at lyset i rådhuset ofte er på utover kveldane.

* OKK: Byggestart april 2009
* E 39: Truleg byggestart i 2010
* Endelausemarka: Detaljregulering av næringsareal i 2009
* Os i Tio: Omfattande omorganisering av Os kommune 2008-10
* Sentrumsutvikling: Telthusplassen, oppgradering av hamn og
gjestebrygge, reasfaltering i sentrum, nytt parkeringsregime, opprusting av
Osbrua i 2009
* Andre utbyggingsprosjekt: Seniorsenter på Lurane, omsorgsbustader ved Byvegen, ny brannstasjon og ny barnehage.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.