Meining | 01. mai 2021

Eit rettvist arbeidsliv for alle!

Vi må hugse at kamper vi har vunnet, ikkje er vunnet for alltid.

Eit rettvist arbeidsliv for alle!
Jon Peder Grønsveen Opsahl og Helga Holmefjord.
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 01. mai 2021 07:09

Vanligvis skulle vi vore ute og markert arbeidernes dag 1. mai, men også i år gjør pandemien at vi ikkje kan gå i tog eller holde appellar. Det betyr ikkje at vi skal glemme våre kampsaker. Tvert imot!

Kampen mot Forskjells-Noreg og kampen for eit rettvist arbeidsliv er hovudsaker for Raudt.

Rettigheiter i arbeidslivet har blitt kjempa fram av ei samla fagrørsle. Samstundes blir desse rettigheitane pressa frå fleire hald. Eksempelvis har bemanningsbransjen fått gode vekstvilkår under ei blåblå regjering. Ei bemanningsbransje som er med på å pulverisere arbeidsgjeveransvaret, og fører til ei synkande organiseringsgrad.

Noko av det viktigaste arbeidarrørsla har vist oss er at det er det er heilt naudsynt å stå samla bak krava. Vi må hugse at kamper vi har vunnet, ikkje er vunnet for alltid.

Derfor seier Raudt nei til bemanningsbransjen og ja til meir fradrag på fagforeiningskontingenter!

Samstundes ser vi at kvinner framleis tener mindre enn mannlige kolleger.

Fleire yrker der kvinner arbeider er lavtlønna og mange har ufrivillig låge stillingsprosenter.

Eit tiltak for å bekjempe dette er innføringa av sekstimersdagen.

Sekstimersdagen representerer meir enn berre ei kortare arbeidsdag. Det er også en miljøreform og velferdsreform.

Sekstimersdagen vil gje fleire ei lønn de kan leve av. Arbeidspresset i mange yrker er for stort, noko som gjer folk utslitte, og i verste fall ufør gjennom eit langt og tungt arbeidsliv.

Det vil vera mogleg for dei som i dag ikkje får høgare stillingar, eller ikkje orkar å jobbe meir, å få full lønn. Videre kan fleire bli økonomisk sjølvstendige og vi får eit meir inkluderande arbeidsliv. Derfor jobber også fleire av forbundene innafor LO for innføring av sekstimarsdagen.

Eit redusert forbruk er avgjerande for å redde miljøet.

Ein måte vi kan gjøre dette på er å bytte framtidig lønnsvekst mot meir fritid i staden for. Sist dette skjedde var i 2000, så tiden er moden for at det skal skje igjen. Etter eit langt arbeidsliv er det få som vil seie dei angra på at dei ikkje var meir på jobb.

Men vil ikkje ei redusert arbeidstid gå ut over velferden for både familier og for samfunnet generelt?

Tal fra Finansdepartementet viser at ein vanleg familie vil vere rikare i 2060 enn i dag selv om sekstimersdagen blir innført. Det viser at det er fullt mogleg for oss her i Noreg å jobbe mindre og samtidig tene meir.

Så sjølv om vi ikkje kan gå under våre paroler og vise styrke gjennom fysisk fellesskap skal vi gjøre det gjennom ei felles kamp for ei framtid der arbeidarane sine rettigheiter er sterke, og meir tid verdsettes over eit stadige jag etter eit høgare forbruk.

God 1. mai, alle saman!

Helga Holmefjord
Stortingskandidat

Jon Peder Grønsveen Opsahl
Bjørnafjorden Raudt

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.