Han har fått ny rolle som hovudtrenar, men har ikkje plan om å gå frå alle oppgåvene i administrasjonen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Endre Brenne har endra Kuventræ

Akademi, fotballbrød og fabelaktig fredag: Brenne sette spor etter seg før han tredde inn i rolla som hovudtrenar for A-laget.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Hausten 2014 kom Endre Brenne tilbake til Os etter fire år som proff på øvste nivå på Island. Lars Bakkerud engasjerte Brenne både som spelar og som ansvarleg for fotballfritidsordninga, men han blei raskt del av administrasjonen, og overtok som dagleg leiar i august 2016.

På tampen av 2018, fire år etter comebacket til Os, blei han engasjert som hovudtrenar for A-laget. Med seg har han fått Rune Mo som spelande assistenttrenar og medarbeider i administrasjonen.

I mellomtida har han tatt UEFA B-lisens, halde tråden i det sportslege, både som spelar, ungdomstrenar og del av teamet rundt A-laget, under Hassan og Håland, og førre vinter, under Karl Kvile.

Samtidig har han iverksett ein serie med tiltak som dagleg leiar, små og store aktivitetar, realisering av gamle og nye idear.

Berre sjekk denne lista:
• Opne gratisøkter i helgene, frå «Fabelaktig Fredag» til «SuperSøndag»
Akademiet - tilleggstrening morgon og kveld for ungdom
• Ei auke frå 20 til 110 (!) elevar på FFO
Moteshow på Eldresenteret og dansekveld på Luranetunet, ein innsats for eldre som gav Os ein Eat Move Sleep-pris i 2018
Barnas Dag - aktivitetsdag med fri entré på sponsorar si rekning
Pantekonteinar på Kuventræ
Os-brødet - i samarbeid med Hagavik Hjemmebakeri
• Oppstart av ny futsal-turnering
• Gjennomføring av fotballgalla i Oseana med 180 gjestar, blant desse 1975-årgangen, og med Davy Wathne som konferansier

Gir seg som spelar

– Det balla fort på seg, men eg er ein som liker å engasjera meg, seier Endre om dei mange oppgåvene han har hatt i klubben.

– Å vera spelar, assistent og dagleg leiar på same tid blei for mykje. Eg gav meg som assistenttrenar. Som A-lagstrenar kjem eg til å halda fram i administrasjonen, men kven som tar kva oppgåver er førebels ikkje heilt spikra.

– Men eg gir meg som spelar. Eg kunne sikkert spelt nokre sesongar til, men eg er nok over toppen, og vil heller prioritera å utvikla meg som trenar.

– Blir det ikkje ein brå overgang å slutta heilt som spelar?

– Kanskje ikkje. Eg har lovd Tore Kleppe at eg kan ta eit innhopp eller to på Os 3.

– Håper han får god avlasting

Ein av dei som kjenner den nyare historia til Os Fotball godt er Tore Kleppe, ikkje berre som supersupportar på tribunen, men som medlem av sportsleg utval, tidlegare styremedlem, engasjert frivillig og trenar for lag i ulike aldrar samanhengande sidan 2003.

– Det er liv i klubbhuset frå morgon til kveld, ei rekkje positive tiltak er i iverksett og han har vore veldig flink til å profilera klubben, synest Kleppe.

– No skal han driva meir med det eg trur han er aller flinkast på, ute på feltet. Han er ein god trenar og han er flink med menneske. Det er nok òg årsaka til at klubben no har eit fast dugnadsteam på cirka 15 personar. Saman har vi skapt eit godt miljø.

– Men eg håper at han får god avlasting på kontoret, at ikkje det blir for mykje å sjonglera med når han no skal ha hovudansvaret for A-laget.

Fagleg kompetanse

Styreleiar Jon Sivert Rykkel er takksam for innsatsen Brenne har gjort som dagleg leiar.

– Han har vist stor handlekraft, etablert mykje nytt og fått med seg eit supert lag av frivillige. Han er flink å sjå folk, og sjølv om han ikkje er innfødd osing har han eit stort nettverk i bygda.

– Samtidig veit vi at han sit på høg fotballfagleg kompetanse, han kjenner til arbeidet som er gjort på treningsfeltet dei siste åra og han ar høge ambisjonar.

– Vi trur at Endre saman med Rune Mo vil bli eit godt team for Os.

Tar ikkje lett på nye oppgåver

I starten på november blei det kjent at Tim Henrik Sperrevik, som steppa inn i april og leia laget til comeback i 3. divisjon, ikkje var aktuell vidare.

– Leiinga jobba med ein annan trenar, som likevel ikkje blei aktuell. Eg er audmjuk og glad for at eg no får sjansen, seier Brenne.

Engasjementet har halde fram med trening, planlegging og dialog med spelarar, for å få klar ein slagkraftig stall til 2019-sesongen.

– Vi må ta inn over oss at alt ikkje kjem til å gå av seg sjølv når vi no er oppe igjen i ein skjerpa 3. divisjon. Eg er opptatt av at vi skal danna eit godt fundament, vedlikehalda og forbetra treningskulturen vår og auka kvaliteten i alle ledd.

– Kjem vi til å sjå meir av den raude tråden, den ballbesittande stilen frå tidlegare sesongar?

– Ja, men å vera ballbesittande i seg sjølv er ikkje eit stort poeng om ikkje du veit kva rom du vil inn i. Os skal spela offensiv og modig fotball, og sånn eg ser det er arbeidet som blir gjort utan ball, press-spelet, noko av det vi skal ha mykje fokus på gjennom vinteren, seier Brenne.

Fleire saker