Lokal | 30. sep. 2016

– Enkelte klarer dessverre ikkje å venta

Kystvakten fekk full båt då dei sjekka skjergarden rundt Os for hummarteine dagen før start.

KV Njord sin rib fann fleire som tjuvstarta på hummarfisket, her på Toreidpollen, mellom Røtinga og Brattholmen. (Foto: Kari Marie A. Lyssand)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 30. sep. 2016 21:17

I morgon startar årets hummarfiske, i dag var KV Njord på tokt i Os.

– Vi hadde ein patruljebåt ute og det blei ein del beslag, fortel skipssjef på KV Njord, Fredrik Synnes til Midtsiden.

Det blei tatt beslag i 17 teiner.

– Desse hadde for liten fluktopning og er sett for tidleg.

Blir meldt

Kystvakten går grundig til verks med dokumentasjon og video av funn og beslag.

– Vi melder dette til politiet. Fleire av teinene er merkte og politiet vil nok finna eigar.

– Vi håper alltid at vi ikkje tar nokon, men dessverre er det ofte nokon som ikkje klarer å venta.

Alle beslaga blei gjort i Søre Øyane.

– Eg vil ønskja alle lykke til med årets hummarfiske og minna fiskarane på å sleppa rognhummaren uti igjen. Det gjeld å tenkja langsiktig, seier Synnes.

Reglar for hummarfiske

På kyststrekninga frå svenskegrensa til og med Sogn og Fjordane er det tillete å fanga hummar frå 1. oktober klokken 08.00 til og med 30. november.

Minstemål: Felles minstemål for hummar i hele landet er 25 cm. Hummar (og sjøkreps) skal målast frå spissen av pannehornet til bakre kant av midtre svømmelapp (halen).

Reiskap: Hummar er berre tillete å fiske med hummarteiner. Hummar tatt med anna reiskap skal settast tilbake i sjøen.

Tal på hummarteiner: Personer som driv fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert, eller frå land, kan driva fiske etter hummar med inntil 10 hummarteiner.

Begrensninga på 10 hummarteiner gjeld også per fartøy. Dersom flerie personar fisker hummar med same båt, kan dei til saman altså ikkje fiske med meir enn 10 hummarteiner samstundes. Men du kan i tillegg nytta inntil 10 andre teiner - for eksempel krepseteiner.

Det er ikkje krav om minimumsdjupne for hummarteiner.

Korleis skal hummarteinen vera?

I teiner som er sett ut for fangst av hummar, skal det vera minst éin sirkelforma fluktopning på kvar side av reiskapet. Diameteren på opninga skal vera minst 60 millimeter.

Opningane skal vera plassert i fangstkammeret på ein slik måte at hummaren under minstemålet lett kan ta seg ut av reiskapen.

Opninga skal vera plassert heilt nede ved reiskapsbunnen, men ikkje lengre nede enn at det blir fri passasje gjennom opningane når reiskapen står ute for fangst.

Sanke- og samleteiner og hummarteiner skal vera tydeleg merkte med namn og adresse på eigar.

Kjelde: Fiskeridirektoratet

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.