Næringsliv | 04. okt. 2012

Er det plass til fleire?

Kva meiner Solstrand og Bjørnefjorden Gjestetun om hotell i Mobergsvika og kommunen sitt engasjement i saka?

Erik Werner og Børrea Schau-Larsen trur det er rom for fleire rom i Os. Os Sjøfront, der det kan koma eit nytt hotell, i midten. (Foto/ill.: Andris Hamre, Os Sjøfront og Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 04. okt. 2012 07:48

Ei av tomtene til Os Sjøfront kan bli hotelltomt. Os kommune ønskjer hotell på nabotomta til Oseana og gjekk måndag inn for å forhandla om kjøp av tomta for å kjøpa seg tid til at to interessentar, eller andre, vil bygga og driva hotell mellom Os sentrum og Mobergsvika.

Les òg: Kommunen vil kjøpa hotelltomta

Er det marknad for tre hotell i Os? Og er det rett at Os kommune engasjerer så mykje i saka at dei vil kjøpa tomta for å halda på denne fram til ein eventuell hotellbyggar er klar?

– Senger og Oseana er ikkje nok

Dagleg leiar Erik Werner ved Bjørnefjorden Gjestetun trur det er "rom for fleire rom" i Os.

– Det er periodar der det er for liten kapasitet i og rundt Bergen, men det er fleire hotell under bygging og planlegging, og med 3000 nye senger blir det sikkert senger nok.

Bjørnefjorden Gjestetun er sjølv i ein prosess der dei vil utvida til cirka dobbel kapasitet.

– Eg trur marknaden i framtida blir god nok for tre hotell i Os, men eit eventuelt hotell ved Oseana bør ha meir enn 200 rom og gode konferansefasilitetar å by på.

– Konferanse er viktig for dei fleste hotella som ligg i ein radius på inntil to timar frå ein storby, men gjestane er samtidig opptatt av opplevingar og av særpreg. Litt utsikt til fjorden er ikkje nok, eventuelle hotellinvestorar bør prøva å skapa noko spesielt om dei skal lukkast.

Vil følgja med

På spørsmål om han synes det er rett av Os kommune å engasjera seg så kraftig i saka seier Werner at han kjem til å følgja med på saka vidare.

– Vi har ikkje noko imot at kommunen står litt på for å få ei etablering som fleirtalet ønskjer seg.

– Men om det vise seg at ein eventuell nyetablerar får fordelar som viser seg å vera konkurransevridande, anten det er snakk om tomtepris, leige av Oseana eller krav til parkering, så vil vi seia ifrå.

– Sjølv om vi ikkje alltid har fullt belegg, eller har alle tilsette på jobb til same tid, har vi krav om parkeringsplass til kvart rom og til kvar tilsett. Når vi har bygd ut vil det vesle gjestetunet vårt får vi krav om heile 120 parkeringsplassar. Er det andre som får mildare krav vil vi reagera.

– Konkurrerer med heile verda

Solstrand-eigar Børrea Schau-Larsen seier, per tekstmelding frå utanlandsreise, at ho treng meir informasjon om eit eventuelt nytt hotellprosjekt i Os før ho kan uttala seg om ho har tru på dette.

– Men om det ligg i Os eller ikkje treng ikkje ha noko å seia. Vi konkurrerer med heile verda om å tilby dei gode opplevingane. Med så låge flyprisar er det lett å reisa både til og frå Noreg, så marknaden er stor.

– Og det er rom for meir overnatting i Os utan at det vil seia at hotell er tingen. Vi ser i dag at det kjem stadig fleire artige tilbod rundt om i Noreg, på gardar, på fyr i havgapet, i møller, private heimar og i rorbuer.

– Det å leva i mangfaldet, som bygger opp om bildet rundt Noreg, er i tida. Reiselivet har blitt meir uformelt og Solstrand skal aldri bli større enn det er i dag. Samtidig blir rom- og konferansekapasiteten i Bergen auka, ein form for konkurranse som får oss alle til å skjerpa oss relatert til kvalitet, og det er positivt.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.