Lokal | 01. mars 2012

– Ervikane blir redda

BOF og Os kommune meiner dei har funne ein måte å sikra seg området på.

Ordførar Terje Søviknes og leiar i BOF, Åge A. Landro, hadde møte i Os Rådhus i dag. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 01. mars 2012 13:49

Statskog skal selja unna mykje eigedom på Vestlandet, og har blant anna eigedomar som omfattar friluftsområda Ervikane på Strøno og Oksabåsen og Vetlaneset på Forstrønen, på lista.

Les òg: Kva kan skje med Ervikane?

Verken Os kommune, Bergen og omland friluftsråd (BOF) eller Direktoratet for Naturforvaltning såg ut til å kunna hindra at Statskog legg ut eigedomane på den opne marknaden.

Men i dag, då fristen eigentleg skulle gå ut, fann ordførar i Os, Terje Søviknes saman med Åge A. Landro i BOF, noko dei meiner vil sikra heile eigedomane.

– Vi startar ein reguleringsplan der vi endrar heile området frå LNF til friluftsområde, seier Terje Søviknes.

– ABO plan og arkitektur blir engasjert og målet er å få saka opp i plan- og bygningsutvalet 15. mars og gjennom kommunestyret i september i år.

– Svært viktig område

Årsaka til at BOF og Os kommune har vore så opptatt av å sikra heile området er ikkje berre stranda, men parkeringsplassen, stien og skogen bak. "Baklandet", som Landro kallar det.

– Det er mange fine plassar i Os for folk som har båt, men det er ikkje mange plassar som Ervikane, der folk kan koma med bil, anten dei har barnevogn eller rullestolbrukar med seg, og ta seg heilt ned i fjøresteinane. Med den folkeveksten det er i Os er det svært viktig å sikra slike område.

– Stranda ville nok blitt open for alle uansett, allemannsretten i strandsonen ville ha sikra dette. Men om nokon hadde kjøpt området for skogdrift kunne vi risikert redusert tilkomst og endra landskap bak strendene.

Utan kostnad?

Fristen, som eigentleg er i dag, var utsett til hausten.

– Det ville nok uansett ikkje ha noko å seia om vi var over fristen. Statskog ville nok fått det vanskeleg i den opne marknaden med ein eigedom som er under regulering. Og du treng ikkje vera grunneigar for å regulera eit område, seier Landro.

Ved å omregulera eigedomen gjev Os kommune DN eit argument for å sikra eigedomen. Det hadde dei i forkant av dagen i dag problem med å finna, verken vern eller makebyte blei aktuelt ovanfor Statskog.

– Målet er, når vi har omregulert, at DN skal koma inn og kjøpa eigedomen frå Statskog med argumentet at dei vil verna eit friluftsområde. For at DN skal koma med midlar må Ervikane opp på prioriteringslista i fylket, og der trur eg Ervikane kjem til å hamna, seier Søviknes.

- Einaste kostnad vi i kommunen truleg må rekna med å ta, sjølv om kanskje vi kan få andre til å dekka denne, er reguleringsarbeidet ABO skal ta. Området er stort, men arbeidet skal vera ganske enkelt. Så rekninga vil eg trur blir på rundt 100.000 kroner.

– Statskog bør vera nøgd

Landro seier Statskog er informert om at det no blir varsla oppstart av reguleringsplanarbeid på eigedomen deira.

– Dei høyrtes ut til å vera nøgd med det.

– Statskog er også opptatt av å verna friluftsområde, så dette blei nok ei rar og vanskeleg sak for dei også. Det ville ikkje ha blitt bra for Statskog om Ervikane hadde blitt selt til private og eg tvilar også på at det sit private og tenkjer at det er synd at vi no sikrar desse eigedomane som friluftsområde.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.