Lokal | 08. sep. 2019

Et ordførervalg

Lesarinnlegg: Mandag er din stemme med på å avgjøre hvem som skal styre Bjørnafjorden kommune de neste fire årene.

Et ordførervalg
Espen Aspenes. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysundag 08. sep. 2019 10:13

Os og Fusa går inn i en krevende periode. To skal bli til en, og vi skal skape en fremtidsrettet, moderne og slagkraftig kommune. Det krever god politisk ledelse og styring fra dag én.

I Os har FrP og Høyre i 20 år vist hva et stabilt og styringsdyktig flertall kan skape av resultat. Tjenestene er gode, nye tilbud er etablert, kommunen er i vekst og økonomien er bunnsolid - uten en krone i eiendomsskatt.

I Kommunebarometeret 2019 har Os klatret til den 6. beste kommunen i landet, mens Fusa havner på 10. plass. Nå vil vi og ordførerkandidat Terje Søviknes skape vekst og utvikling i HELE Bjørnafjorden kommune
Bjørnafjorden FrP prioriterer det viktigste først, det handler om livskvalitet for alle – fra vugge til grav.

Derfor vil jordmortjeneste, helsestasjon, legevakt, barnevern, barnehage, skole, eldreomsorg, tilbud til psykisk utviklingshemmede, psykiatrien og rusomsorgen alltid ha førsteprioritet for FrP.

Dette er tjenester som alle innbyggerne i Bjørnafjorden kommune skal ha tilgang på – når vi trenger det. Tjenester en er avhengig av i hverdagen, som barnehage, skole og omsorg, skal ytes i nærmiljøet der folk bor.

I det store og hele har vi i Os og Fusa gode tjenester innen de fleste områder som barnehage, skole, helse og eldreomsorg, arbeidsplasser og verdiskaping. Os er gode på noen områder, Fusa er gode på noen områder, sammen skal vi videreutvikle og gjøre disse tjenestene enda bedre i Bjørnafjorden kommune.

Imidlertid virker det som at denne valgkampen nå handler mer om et skifte for skiftets skyld. Det virker som om spesielt AP og MDG er mer opptatt av å bytte ut FrP og ordfører Terje Søviknes enn av de politiske resultatet og løsningene.

Spørsmålet velgerne da må stille seg er om et alternativ med 5, 6 eller 7 parti, i en regnbueallianse som egentlig bare er enige om å bli kvitt Søviknes, er et politisk eksperiment som de støtter.

Vil dette tjene Bjørnafjorden kommune i en veldig viktig oppstart? Hvilken politikk vil vi da få? Hvordan vil utviklingen i Bjørnafjorden da bli?

Trenger vi dette skiftet? NEI, vi trenger en ordfører med erfaring, kompetanse og nettverk til å lede dette arbeidet.

Så kjære velger, når du skal avgi din stemme på mandag, tenk gjennom følgende;

En ordførers rolle er svært avgjørende i en kommunes utvikling og dens evne til å gjennomføre saker. Den beste ordføreren Bjørnafjorden kan få i neste fireårsperiode er Terje Søviknes. Han har gjennom sin mangeårige ordførergjerning bevist at han brenner for hele Os, og han vil garantert brenne for hele Bjørnafjorden.

Søviknes er blant de mest respekterte ordførerne i landet, en som blir lyttet til og hørt på med respekt både når det gjelder samarbeid kommuner imellom, på fylkesnivå, og på nasjonalt nivå. Han er en ordfører som vil markere Bjørnafjorden på en positiv måte, og som har de beste forutsetningene for å få gjennomslag for Bjørnafjorden kommunes behov.

Vil du fortsatt ha Terje Søviknes som ordfører i Bjørnafjorden?

Da må du stemme FrP – en «slenger» er ikke nok.

Det er partistemmene som avgjør ordførervalget!

Godt valg!

Espen Aspenes
3. kandidat, Bjørnafjorden FrP

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.