Båten som vart henta opp frå sjøen i Lysefjorden vart meldt stolen.
Båten som vart henta opp frå sjøen i Lysefjorden vart meldt stolen.

Etterforskar mogleg ulovleg senking av båt

Meldinga politiet mottok på søndag gjekk ut på at nokon forsøkte å senka ein båt i Lysefjorden.

Ørjan Håland
14. juli 2020 - 9:44

I går gjekk politiet ut og ville koma i kontakt med eigar av ein båt som gjekk ned i Lysefjorden, og ba samstundes om tips i saka. Politiet sit no på fleire opplysningar som kan hjelpa etterforskinga vidare.

– Meldinga vi mottok på søndag baserte seg på at det var nokon som oppfatta hendinga som eit forsøk på å senka ein båt. Vi rykte ut, når vi ankom plassen var nesten heile båten under vatn, fortel politibetjent Martin Nordeide.

– Då vert ikkje dette ein redningsaksjon frå vår side, men meir ein etterforskning med å finna ut kva som har skjedd.

Båten som vart henta opp frå sjøen i Lysefjorden vart meldt stolen.
Båten som vart henta opp frå sjøen i Lysefjorden vart meldt stolen.

Meldt stolen av eigar

Mandag vart båten meldt stolen av eigar, og dette er no også ei forsikringssak.

– Dette gir oss fleire hypotesar rundt saka, men det er fortsatt tidleg, og det er fleire som vi ikkje har fått prata med enno. Men vi samarbeidar godt  med forsikringsselskapet for å få eit best mogleg bilete av kva som har skjedd i denne saka, fortel Nordeide.

– No skal vi sjekka skadene på båten for å finna ut om dei kan fortelja oss noko meir, avsluttar Nordeide.