Lokal | 22. mars 2017

Etterretningssjefen får pris

Etterretningssjef, generalløytnant og osing Morten Haga Lunde, er årets nynorskbrukar 2017.

Etterretningssjef, generalløytnant Morten Haga Lunde er årets nynorskbrukar 2017 (foto: Forsvaret)
Andris Hamreonsdag 22. mars 2017 10:00

For 17. året på rad deler Nynorsk kultursentrum ut prisen til Årets nynorskbrukar. I år går prisen til osing og etterretningssjef Morten Haga Lunde «for å gi bruk av nynorsk den autoriteten som trengst på eit område som har vore mindre språkleg mangfaldig enn resten av samfunnet.»

– Eg må få takka for ei overraskande og særs ærerik pristildeling.

– I eit langt yrkesliv i Forsvaret har eg vore utsett for ulike språkpåverknader i ulike område av landet. Det har alltid vore viktig for meg å halde på identiteten min ved å nytte mitt eige talespråk. Etter kvart som eg har fått leiande stillingar i Forsvaret, har eg også lagt vinn på å nytta nynorsk i offentleg kommunikasjon, seier Haga Lunde til Nynorsk kultursentrum.

Gjev prispengane til verdig føremål

Prisen er på 100 000 kroner og eit grafisk blad av Arne Nøst og vil bli delt ut under opningshøgtida for Dei nynorske festspela i Ørsta 29. juni. Lunde kjem til å gje prissummen til ei verdig føremål.

Då styret i Nynorsk kultursentrum skulle ta avgjerda, hadde dei 38 kandidatar å velja mellom. Eit av dei eksterne framlegga var nettopp å gje prisen til Lunde. Då hadde han nettopp lagt fram «Fokus 2017. Etterretningstenesta si vurdering av aktuelle tryggingsutfordringar».

– Litt diskret etterretning stadfesta at dette var eit svært godt framlegg som styret raskt samla seg om, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.