Carl-Erik Michalsen Moberg (i midten), saman med&nbsp;<span style="line-height: 1.538em;">Kåre Bottolfsen og Jan Åge Skaathun fekk prisen frå Jon-Osvald Harila i Deloitte og Kultur- og næringsbyråd i Bergen Helge Stormoen (privat foto)</span>
Carl-Erik Michalsen Moberg (i midten), saman med&nbsp;<span>Kåre Bottolfsen og Jan Åge Skaathun fekk prisen frå Jon-Osvald Harila i Deloitte og Kultur- og næringsbyråd i Bergen Helge Stormoen (privat foto)</span>

Ettertrakta gründer-pris til osing

Osingen Carl-Erik Michalsen Moberg og selskapet hans – TicketCo – er tildelt den ettertrakta «Rising Star»-prisen.

Andris Hamre
03. september 2015 - 8:45

Carl-Erik Michalsen Moberg er ein av tre grunnleggarar av selskapet som sidan oppstarten i 2012 mellom anna har fått mediekonsernet Amedia inn på eigersida, og som har opplevd ein eventyrleg vekst.

Transaksjonsvolumet i 2015 reknar ein med vil runda 100 millionar, og pilene for neste år peiker rett til værs.

TicketCo leverar billettløysinger for kultur- og idrettsarrangement, med mellom anna betalingsteknologi frå svenske iZettle integrert.

Innovativt

Juryen som kåra TicketCo til det mest nytenkande og innovative selskapet i Hordaland i 2015 – og som Rising Star 2015 – var Hogne Tyssøy (Holbergfondene), Tor Aase Johannesen (NHH) og Henrik Lie-Nielsen (Knowit). Dei gav denne grunngjevina for valet sitt:

 - TicketCo vinn prisen mellom anna på bakgrunn av tenesteinnovasjon knytt til TicketCo-appen, som gjer det enkelt og rimeleg å arrangera både små og store arrangement, noko som fører til at arrangøren slipp høge up-front investeringar i kasse- og billettsystem. 

Sømlaust

Juryen trakk vidare fram at hovedforskjellene mellom TicketCo og konkurrentane er at TicketCo nytter eit meir sømlaust system, der alt er integrert i appen. 

 - Tradisjonelle aktørar nyttar i stor grad ein miks mellom ulike løsningar, til dømes ein kombinasjon av online-teknologi og anna teknologi. I tillegg må ein ha tilgong til tradisjonelle bankterminalar, som er svært kostbart. Totalt sett fører dette til fragmenterte prosessar for dei som driv i arrangørmarkedet, noe som igjen går ut over verdiskapinga og profesjonaliteten. TicketCo samlar alle viktige prosessar i eitt system, noko som gjer at selskapet tilfører genuin tjenesteinnovasjon inn i marknaden, heiter det i grunngjevinga frå juryen.

 – Stadfestar at vi tenker riktig

 Carl-Erik Michalsen Moberg fortel at juryen si grunngjeving er meir eller mindre identisk med selskapet sin eigen salgspitch.

- I tre år har vi no farta land og strand rundt og fortalt arrangørar at billettsal kan gjerast mykje enklare enn slik mange vel å gjera det - med utdatert teknologi og løysingar for forsal og dørsal som ikkje snakkar saman.

– Vi opplever at fleire og fleire er open for å forsøka vår teknologi, og blant dei som gjer det har alle så langt blitt begeistra. Likevel er det stas å få ei stadfesting som dette, frå ein tung aktør som berre har hatt eitt mål for auge i jakten på årets Rising Star – nemlig å finna det mest nytenkande og innovative selskapet i fylket. At dette i år er TicketCo er vi veldig glade for, kommenterer Michalsen Moberg.


Les meir om

Næringsliv Handel