Samferdsle | 06. mai 2022

Færre skader på elsparkesykler

Strengere regler har effekt.

Færre skader på elsparkesykler
– Ikke fall for fristelsen å ta el-sparkesykkel hjem om det har blitt et par glass for mye på puben, sier Hofstad-Nielsen. (Foto: Michel Grolet/ Unsplash)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 06. mai 2022 12:56

Citiride er på vei til Os med elsparkesykler for utleie. Målet var at syklene kom på plass i dag.

– Siste beskjed eg har fått er at de kommer mandag, sier Agnete Haugland i Bjørnafjorden kommune.

Kommunen jobber med en forskrift som skal regulere bruken.

I mellomtid forteller skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind om en positiv effekt avnye regler.

Antall skader gått betraktelig ned.

– Dette viser at tiltakene har god effekt. Nedgangen er gledelig, men det er fortsatt en utfordring med privateide elsparkesykler, sier Hofstad-Nielsen.

Hun råder sparkesyklistene til å følge reglene i trafikken og huske på å passere folk på fortauene i ganghastighet.

– Og ikke fall for fristelsen å ta elsparkesykkel hjem om det har blitt et par glass for mye på puben, sier hun.

De nye reglene

Dette er reglene som var nye i høst, og de som skal innføres våren 2022.

Regler gjeldende fra september 2021 (i Oslo):

 • Nattestenging for utleie mellom 23 og 05
 • Maks 8000 elsparkesykler for utleie
 • Aktørene må ha tillatelse fra kommunen
 • Krav om spredning av kjøretøyene i fire soner i byen. "Stilletid" for elsparkesyklene.
 • Alarmfunksjoner med lyd skal være avslått mellom kl. 20 og 07 natt til hverdager, og mellom kl. 20 og 09 natt til lørdager, søndager og helligdager.

Tiltak som innføres våren 2022

 • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
 • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra "sykkel" til "motorvogn".
 • Aldersgrense på minst 12 år.
 • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Videre skal følgende forhold utredes og høres, og så langt mulig være avklart før reglene trer i kraft (kilde: regjeringen.no):

 • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette.
 • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven
 • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.

Fem ganger høyere risiko

I 2019 kom elsparkesyklene for alvor inn på det norske markedet og ulykkene fulgte hakk i hæl. Flere har fått alvorlige skader, og det har vært dødsulykker.

En analyse fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at det er fem til sju ganger høyere risiko for skader på elsparkesykler enn for sykler.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård meldte tidligere i år derfor at nye og strengere regler skulle innføres.

Både promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud for barn er under arbeid, sistnevnte skyldes at om lag en tredel av skadene er hodeskader.

Unngå å bli erstatningsansvarlig

– Når du leier trenger du ikke å tenke på tyveri, men om du skulle skade noen andre eller andres ting på en leid elsparkesykkel, er du selv ansvarlig for å dekke skadene, påpeker skadeforebyggeren.

Skulle du selv bli skadet når du leier elsparkesykkel, kan dette dekkes av reiseforsikringen eller ulykkesforsikringen. Skulle du komme til å skade andre sine ting eller en annen person, kan du være dekket av innboforsikringen din.

– Det er også viktig å huske på at reiseforsikringen ikke dekker skader på ting du har leid, så her er det viktig å sette seg inn i utleiers egne vilkår.

Tall fra Oslo skadelegevakt viser at:

 • gjennomsnittsalderen på de som skader seg på elsparkesykkel 30 år
 • det er en liten overvekt av menn som skader seg
 • nær 1 av 10 skader regnes som alvorlige, det vil si bruddskader som opereres og blødninger i hodet

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

 • Gratis å lasta ned
 • Bli varsla straks noko skjer
 • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.