Torsdag er det premiere på «This Is Me!» - 75 elevar frå Os ungdomskule skal visa fram kva dei har gjort på i valfags-timane. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

Fame - Os style

På torsdag tek 75 elevar frå Os ungdomskule over scenen på Oseana - dei skal visa kven dei er. 

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Av: Kjetil Osablod Grønvigh

I år har valfaget «Sal og scene» ved Os undomskule jobba med musikalen «This is me!» Valfaget er eit tilbod for niande- og tiande-klassingane på skulen.

I den Fame-inspirerte musikalen blir publikum kjende med elevar med ulik bakgrunn ved "Os musikk-, dans og dramaskule". 

Frå 1980 - like relevant i dag

Saman med June Strønen Halhjem og Veronica Buvik, har Tonje Thorsnes Nybrot og Ann Elisabeth Tveit jobba fram musikalen som no er klar for premiere.

Nybrot og Tveit fortel at sjølv om den originale «Fame» er frå 1980, er det i hovudsak 2009-versjonen av filmen som ligg til grunn for det publikum får oppleva på torsdag.

– Dei som hugsar den første versjonen vil kjenna seg att her og der, men heile Fame-verda er like aktuell i dag med talentkonkurransar og auditionar på tv, legg Tveit til. Vi har saman med elevane gjort lokale og tidsmessige endringar, men tematikken er heilt klart aktuell i dag òg.

Nybrot fortel om eit godt samarbeid mellom elevar og lærarar undervegs i prosessen;

– Ungdomane har heile tida kome med innspel til endring av manus, andre songar og ikkje minst har dei koreografert alle danseinnslaga sjølve.

Frå éin time i veka til to show i Oseana

To dagar før premiere - og etter ni timar med prøvar med ungdomane i Oseana, er det to godt avslappa lærarar vi treff.  

– Vi er heilt der vi skal vera etter planen, og ungdomane har verkeleg jobba godt i dag. I morgon tek vi resten, og så rundar vi av dagen med generalprøve. Då skal alt vera klart til premiere på torsdag. Showet skal visast to gonger torsdag, ryktet fortel at billettane sel godt om dagen. 

Nybrot og Tveit fortel vidare at det populære valfaget i utgangspunktet tel èin time kvar veke, men at saman med to øvingshelger- og tre heile dagar i Oseana klarar dei å landa det heile.

– Vi har verkeleg skulen i ryggen på dette prosjektet, og mange ser nok verdien av å kunna tilby ungdomane denne opplevinga.

– Vi får hjelp frå nokre lokale musikarar og nokre lærlingar frå Helse og oppvekstfag ved Os vidaregåande skule, men det er ungdomane som gjer den største jobben, avsluttar dei to. 

Fleire saker