- 29. mars 2021

Får midlar til opprusting av Ferstad gard

– Vi er stolte over å støtta dette prosjektet.

Ferstad gard får 300.000 til opprusting av taket på hovudhuset frå 1700-talet. (Foto: Jan Tvedt)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 29. mars 2021 08:48

Eigarane av Ferstad gard har fått tilsegn om 300.000 kroner frå Kulturminnefondet. Pengane skal gå til å setja i stand taket på hovudbygningen.

– Vi er stolte over å kunna støtta dette prosjektet, som har høg grad av gjenbruk av materialar, og snarleg start og gjennomføring av tiltaka, seier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Ferstad gard ligg på ei høgde i den opne landskapet på Søre Neset. Hovudhuset er frå 1700-talet, og garden har vore i familiens eige frå 1911.

Prega av gjenbruk

Huset er kvitt i front og raudmala bak, slik skikken ofte har vore med den dyrare kvitmålinga i front og billegare farga maling bak, kor ikkje so mange ferdast.

Det er ikkje berre éin type takstein på hovudhuset, men ei blanding av teglstein i front, på sida og på den eine fløyen, glasert takstein på baksida og skifertak på den eine av dei to fløyene.

Bakgrunnen for dette er at eigarane av Ferstad gjennom åra har praktisert gjenbruk av takstein frå andre gardsbruk i området, og ein derfor tekka taket med det ein fekk hand om.

«Dette er ein del av bygningshistorikken som vi ønskjer å ivareta der det er forsvarleg. Det som kan gjenbrukast av det som er der, ønskjer vi å behalda» skriv eigaren i søknaden til Kulturminnefondet.

Ønskjer fleire søkjarar frå Bjørnafjorden

Kulturminnefondet er ei lågterskel tilskotsordning for private eigarar av kulturminne, og Bjørgen kan opplysa at dei har mottatt få søknadar frå Bjørnafjorden kommune.

– Vi ønskjer fleire søknader frå Bjørnafjorden. Ta gjerne kontakt med våre dyktige rådgjevarar for å koma i gang med søknaden, seier han.

Simen Bjørgen frå Kulturminnefondet. (Foto: Tine Sundtoft)

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • For heile familien (6 pers)
  • Utan bindingstid
  • Berre 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.