Lokal | 16. nov. 2019

Fekk 133 søkjarar til 8 stillingar

Stor interesse for å jobba i Os brann- og redningsteneste.

Fekk 133 søkjarar til 8 stillingar
Brannsjef Eivind Hovden har fått mange å velja mellom når han no skal tilsetja åtte nye kollegaer. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylaurdag 16. nov. 2019 21:07

Os kommune har nyleg hatt ute åtte ledige stillingar i brannvesenet.

Brannsjef Eivind Hovden er svært nøgd med responsen.

Fire på heiltid - fire på deltid

Det var lyst ut 4 heiltidsstillingar, av desse to brannkonstablar og to branningeniørar/-inspektørar til forebyggande arbeid, og 4 deltidsstillingar.

– Vi har fått veldig mange gode søkjarar, med brei og relevant bakgrunn, seier Hovden til Midtsiden.

– Mange er lokale, men vi har òg fleire frå andre kommunar.

• Les òg: Det nye leiarteamet på plass på Moberg

I alt kom det inn 133 søkjarar.

– Nokre av desse er interne søkjarar, folk som allereie tilsett i brannvesenet,

I tråd med forskrift

Årsaka til utlysing av dei åtte stillingane er både avgang og behov for auka bemanning.

Dimensjoneringsforskrifta regulerer denne. I paragraf 5-3 står det blant anna;

«I tettsteder med mer enn 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt.»

Folketalet i Os var per 30. juni i år 20.918. Samtidig var det 3.861 innbyggarar i Fusa, som Os slår seg saman med 1. januar 2020.

Døgnvakt og utviding

Etter at Eivind Hovden, Erik Walden og Espen Storum i august starta som nytt leiarteam i Os brannvesen, har dei blant anna kartlagt dagens og komande behov.

– Gymsal står høgt på ønskjelista og stasjonen byrjar å bli knapp i storleik. Vi vil undersøkja kva sjansar vi har til utviding både på kort og lang sikt, både når det kjem til mengde kontor og større garasjeanlegg, sa Hovden til Midtsiden i september.

Bygda byrjar dessutan å bli så stor at det kan byrja å nærma seg behov for døgnkasernering.

– Når vi kjem til den tida at vaktlaget skal overnatta på stasjonen, krev naturlegvis det òg sine fasilitetar, sa den nye brannsjefen, fire veker etter at han starta i den nye jobben.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.