Det er no felt dom i valdtektssaka frå 2004. (Foto: KVB)

Fekk fire og eit halvt år i fengsel

Dom i valdtekssaka: Må òg betala erstatning på over 1,1 millionar kroner.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

DNA tatt etter at han blei meldt for valdtekt i oktober 2018 kopla mannen til den snart 15 år gamle saka, ei augustnatt i 2004 der ei kvinne som då var 20 år blei utsett for overfallsvaldtekt ved fotgjengarovergangen over Byvegen, mellom Giskavollen og Holtbrekka

No melder BT.no at det felt dom i saka.

Den no 58 år gamle mannen er dømt til fengsel i fire og eit halvt år i Bergen tingrett. Seks månadar av straffen vert gjort betinga med ei prøvetid på to år.

Statsadvokat Benedicte Hordnes la ned påstand om fem og eit halvt års fengsel i si prosedyre i retten.

Mannen er i tillegg dømt til å betala ei erstatning på over 1,1 millionar kroner til kvinna.

Fleire saker