Gassand Anleggservice AS

Salg, reparasjon og utleige av anleggsmaskiner og entreprenørutstyr.

Utleige av:

• Gravemaskiner (2-4 tonn)
• Minidumper (1 tonn)
• Lift (opptil 16 meter)

Godkjent sakkyndig verksemd (sertifisering av gravemaskiner).