Prosjekt Vest Bygg AS

– privat og offentleg sektor

• Nybygg
• Hytter
• Rehabilitering

Vi har også noen fine utsiktstomter for salg på Hovland, 5217 Hagavik.

Fredrik Storum
Mobil 99 62 06 61
fredrik@pvbygg.no

Svein Atle Garvik
Mobil 91 56 88 96
sag@pvbygg.no

Prosjekt Vest Bygg AS