Sport | 22. jan. 2013

Fiskar mindre i år

Fleire av kvotene til Hargun er i år berre to tredelar av det dei var i 2012. – Reduksjonen er stor, men det er ikkje dramatisk, seier Rune Garvik.

Rune Garvik. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 22. jan. 2013 20:35

Etter eit godt år i 2011 var det ifølgje Rune Garvik meir tilbake til normalen, rundt snittet dei siste fem åra, i 2012.

– Vi har fått ganske kraftig reduksjon på nokre viktige kvoter, no er det ikkje meir enn det bør vera, meiner Garvik.

– Men nokre kvoter har gått litt opp, og prisen på enkelte artar vil nok vera litt betre i år, så det er ikkje dramatisk.

Mot Island i går

Hargun har hatt ein effektiv og god start på fisket i 2013. Årets kvote på nordsjøsild blei ferdig fiska på to turar og 1.450 tonn er levert på to turar til Danmark.

– I går gjekk vi mot Island for å fiska lodde, seier Garvik.

Årets loddekvote er for Hargun redusert frå 1700 ti 1100 tonn i Barentshavet og frå 680 til 480 på Island og Jan Mayen.

Kvota på Island bør fiskarane på den største av dei to store båtane i Os ta på éin tur. Etter dette ventar loddefiske i Barentshavet.

– Vi vil venta og sjå at dei finn fisk før vi går oppover til Barentshavet.

– For mykje makrell og torsk

Hargun fiska 3.300 tonn NVG (norsk vårgytande) sild i fjor. I år er kvoten redusert til 2.380 tonn.

NVG-sild er saman med makrellfisket det viktigaste for Hargun.

For makrellfisket er probemet for dei norske fiskarane at bestanden er for stor.

– Når det blir mykje makrell er det ein tendens til at fisken finn nytt farvatn å gå i, ut frå temperatur og mat, at dei går nordover og vestover.

– Og dei siste 2-3 åra er det det som har skjedd, no har plutseleg Island byrja å fiska makrell, og det påverkar prisane.

Makrellkvotene er førebels ikkje sett, men Garvik reknar med rundt 15 prosent reduksjon frå i fjor.

Også styrka torskebestand kan få negativ konsekvens for fleire fiskarar, som Hargun, som ikkje fiskar torsk.

– Sånn dei har drive og spart på torskebestanden dei siste åra så blir bestanden for sterk. Torsken et mykje lodde og ein sterk bestand betyr mindre lodde.

Meir kolumle

Enkelte artar blir fiska på samla kvote, når fisket opnar er det anten loddtrekning eller førstemann til mølla.

Er du for seint på feltet er det for tett med båtar og du risikerer å kasta vekk mykje tid og pengar.

– I fjor var det lite hestmakrell, eg trur cirka 10 prosent av den samla kvoten i Noreg blei tatt.

Ei kvote Hargun får større i år enn i fjor er på kolmule.

– I 2012 fiska vi 1.840 tonn kolmule. Vi reknar med å få ei langt større kvote i år, mellom 2.500 og 3000 tonn, tippar eg.

Etter loddefiske på Island og i Barentshavet ventar nettopp tur på kolmule. Den blir fiska i Atlanterhavet, vest for Irland, og står for tur etter turen til Barentshavet.

Les òg:
God fangst i 2012
Fine dagar - feit fangst
Gamlebåten er selt

Midtsiden samleside: Jakt og fiske

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.