Jakt, fiske og natur | 09. juni 2023

Fiske i hamna: Oppdaga eit «komisk» smutthol

I periodar har du lov å fiska laks ved Peppes, men ikkje på Solstrand.

Fiske i hamna: Oppdaga eit «komisk» smutthol
Du kan i periodar fiska nær dette skiltet, men ikkje 101 meter utanfor. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 09. juni 2023 12:27

Onsdag minna grunneigarlaget i Oselvo om dei samansette reglane for fiske i Os hamn, grunna fleire meldingar om ulovleg fiske.

– Eg ønskjer å presisera at det ikkje er vi lokalt som har laga desse reglane, det er nasjonale og regionale forskrifter. Vi ville berre informera, seier formann i grunneigarlaget, Roald Helle.

– Vi som fiskar i elva vil vera på lag med dei som fiskar i hamna, vi ønskjer at flest mogleg skal få fiska, anten dei står gratis i hamna eller billig i Oselvo.

I Oselvo kan stå med 2 til 3 stenger i 8 timar for frå 50 til 250 kroner, avhengig av sone.

Helle reknar med at dei fleste ønskjer å halda seg til reglane, og er samtidig einig i alle som synest dei både er kompliserte og for dårleg informert om.

– I samband med klagene som no kom inn, og oppsynsmannen sitt forsøk på å setja seg inn i reglane, blei det oppdaga eit smutthol.

Det er i området markert 2, frå grense elv-sjø og 100 meter ut, at smuttholet ligg.
Det er i området markert 2, frå grense elv-sjø og 100 meter ut, at smuttholet ligg.

Reglane og sonene sånn dei i utgangspunktet var formidla:

1. Forbodssone: Alt fiske forbode, uansett reiskap, heile året!

2. 100 meter-sona: Fiske med stong frå land er lovleg frå sesongstart i elva (1. juni 2023, ulike datoar tidlegare år), men etter laks (og aure*) berre etter 15. juli

3. Fredningssona: Lovleg å fiska med stong og handsnøre frå land og frå båt heile året, men etter laks (og aure*) berre etter 15. juli.

*Håper folk ikkje fiskar aure: I år 2000 blei det fiska 681 aure i Oselvo, i 2009 var talet nede i 35. 2011 er sist det var fiske etter sjøaure i Oselvo, då blei det tatt berre 10. Frå 2012 har det vore forbod mot å ta sjøaure i heile Osvassdraget. Bestanden kjem seg ikkje opp igjen om det blir fiska sjøaure rett på utsida av elva.

Då vi i 2017 publiserte desse første gong, blei artikkelen korrektur av både lokale og regionale instansar.

Reglane i sone 1 og 3 stemmer.

Reglane i sone 2 er berre nesten rett.

All fisk så snart elva opnar

Det viser seg no at éin ting var feil, siste del av punkt 2.

– Det viser seg at du kan fiska alle artar i sone 2 i hamna så snart elva opnar, du treng ikkje venta med laks til 15. juli.

– Men du kan max ta to laks per døgn, som i elva, seier Helle, som har avstemt dette med Gry Walle hos Statsforvaltaren.

Paradokset er at du ikkje har lov i sone 3, for eksempel på moloen på Steinneset eller på Solstrand, før 15. juli. Då må du heller gå lengre inn i hamna, til sone 2.

– Vi vil jobba med å gjera regelverket enklare, sånn at det også er lettare å formidla desse og å forstå og hugsa reglane. Det enklaste hadde vore om det opna i hamna samtidig som i elva, blant anna.

Korrigert versjon

Korrigert regel for sone 2, 100 meter-sona: Fiske med stong frå land er lovleg frå sesongstart i elva (1. juni 2023, ulike datoar tidlegare år). Det gjeld også laks (og aure*).

Regelen er no oppdatert i dei to tidlegare sakene.

– Vi håper informasjonen er nyttig, og ønskjer alle skitt fiske! seier Helle.

Eksterne ressursar:

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for kun 5 kr i 5 veker

Vi set stor pris på at du vel å abonnera på Midtsiden, det hjelper oss på veg til å kunna dekka endå meir av alt som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Moglegheit for fleire brukarar
Les meir og bestill

Etter kampanjen blir abonnementet fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.