- 13. okt. 2016

Fleire fekk att på skatten

Skatteoppgjeret for 2015 er no klart for alle. 109 fleire enn i juni fekk att på skatten. Frå i morgon kan du søkje i skattelistene, men ikkje anonymt.

Mykje kan endre seg i økonomien din i løpet av året. Det kan slå ut på skatteoppgjeret ditt, seier avdelingsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatt Vest (pressefoto)
Andris Hamretorsdag 13. okt. 2016 07:34

Det endelege skatteoppgjeret for 2015 er no ferdig og syner at ytterlegare 109 osingar får att på skatten. Desse får i snitt 29 552 tilbake. Ved det første skatteoppgjeret i juni var det 11 745 som hadde penger til gode frå staten. Snittet var då 11 061.

Oppgjøret pr august og juni for Os

Antal skatteytere 109/11 745
Sum skatt 19 288 645/1 325 508 982
Sum forskudd 20 243 575/1 376 959 733
Tilgode 2 157 315/99 464 074
Antall tilgode 73/8 992
Snitt til gode 29 552/11 061
Å betale 1 247 771/47 261 489
Antal betale 34/2 253
Snitt restskatt 36 699/20 977

Viktig å sjekke skattekortet

− Mykje kan endre seg i økonomien din gjennom året. Det kan slå ut på skatteoppgjeret ditt, om du får pengar att eller restskatt. Eit mest mogleg rett skattekort er viktig for å få eit mest mogleg korrekt skatteoppgjer. Det er viktig å endra skattekortet viss du til dømes har skifta jobb eller endra sivilstand, seier avdelingsdirektør Marta Johanne Gjengedal, Fastsetjing i Skatt vest i ei pressemelding.

Du kan sjå kven som søkjer på deg

Fredag 14. oktober blir skattelistene gjort tilgjengeleg på skattetaten.no, men du kan ikkje som tidlegare søka fritt og vilt i listene.

I 2013 bestemte nemleg stortinget at det skal loggast kven som søkjer i listene. Det betyr at du får vita kven som har søkt på deg når du logger inn. I ei eiga fane får du opp statistikk over kven som har søkt på deg med namn, fødselsår, postnummer og poststad.

Det er òg lagt inn ei grense på at du kan søke opp inntil 500 personar per månad.

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • For heile familien (6 pers)
  • Utan bindingstid
  • Berre 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.