Flere bedrifter går til oppsigelser

Tallene fra NHOs 7. medlemsundersøkelse etter at koronakrisen traff norsk næringsliv ble offentliggjort i dag.

Regiondirektør Grete Karin Berg i NHO Vestlandet. (Foto: Moment studio)
Ørjan Håland
Ørjan Hålandtorsdag 30. apr. 2020 09:42

Tallene for Vestland fylke viser en utflating i antall bedrifter som har likviditetsproblemer. Utflatingen skjer derimot på et skyhøyt nivå.

– Selv om vi nå ser at færre bedrifter melder om likviditetsproblemer enn tidligere er det fremdeles èn av fem bedrifter som vurderer at det er reell fare for å gå konkurs på grunn av koronakrisen, forteller regiondirektør Grete Karin Berg i NHO Vestlandet

Behov for justeringer

Krisepakkene har hatt positiv effekt, men det er behov for justeringer. Utflatingen kan være et signal på at krisepakkene har gitt bedriftene et pusterom. Mange av bedriftene sier også at de er fornøyde med regjeringens krisepakker, men det er behov for enkelte tilpasninger blant annet når det gjelder tilbakebetalingsperioden for garantilån. Og tilpasninger som gjør at kontantstøtteordningen treffer sesongbedrifter bedre.

Èn av fem planlegger oppsigelser

Fem prosent av bedriftene i Vestland sier nå at de har gått til oppsigelser av ansatte. Høyest er tallene fra bedriftene i Nordfjord (8%) og Hardanger (7%). Ytterligere 18 prosent av bedriftene i Vestland har konkrete planer om å gå til oppsigelser. Her trekker Bergen og omland (22%), Nordhordland (22%), og Hardanger (21%) opp snittet.

– Nå er vi umiddelbart bekymret for at flere bedrifter ser seg nødt til å gå til oppsigelse av sine ansatte, sier Grete Karin Berg.

Grete Karin Berg. (Foto: Moment studio)

Sterke motkonjunkturtiltak må igangsettes

De økonomiske framskrivningene fra NHO og Statistisk sentralbyrå viser at koronakrisens påvirkning på økonomien trolig vil bli langvarig. Trolig vil vi se et annet næringsliv i andre enden av krisen. NHO Vestlandet har gjennom krisen jobbet tett med fylkeskommunen og vi har hatt god dialog med kommunene og Stortingsbenkene.

– Nå er tiden inne for å virkelig komme i gang med større prosjekter innen havvind, karbonfangst- og lagring, elektrifisering og hydrogen. Vi må bruke krisen til å stå bedre rustet i andre enden, sier Berg.

I nedgangstider er det vanlig at statene tar grep for å stimulere til ny vekst i økonomien. Norge har fra før av planer om en storstilt omstilling av økonomien for å få flere ben å stå på etterhvert som oljeaktiviteten i Nordsjøen avtar.

Det mangler ikke på prosjekter å gå i gang med. Innen infrastruktur og vedlikehold har KS kartlagt at det finnes prosjekter i Vestland på vel 3 milliarder kroner. NHO Vestlandet har også pekt på konkrete prosjekter som kan fremskyndes i forbindelse med Nasjonal transportplan, blant annet Stad skipstunnel og E134 Vågsli-Røldal-Seljestad.

Hovedtall for Vestland

- 80 prosent av bedriftene har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer
- 64 prosent av bedriftene er rammet av forsinkelser eller kansellering av leveranser
- 70 prosent av bedriftene har redusert omsetning
- 5 prosent av bedriftene har gjennomført oppsigelser
- 18 prosent av bedriftene har planer for oppsigelser
For bedrifter med mer enn 50 årsverk er tallet 25 prosent
- 26 prosent av bedriftene har likviditetsproblemer
For bedrifter mellom 0 og 9 årsverk er tallet 31 prosent
- 19 prosent av bedriftene i Vestland vurderer at det er reell fare for å gå konkurs

For ytterligere kommentarer eller spørsmål kontakt:


Regiondirektør
Grete Karin Berg
grete.k.berg@nho.no / 926 04 380

Politisk rådgiver
Magnus Brekke Nygaard
magnus.brekke.nygaard@nho.no / 98 41 49 83

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.