Leiar i Regnbuedagane i Bergen, Joakim Aadland, oppmodar politikarene i Os å stilla seg på linje med andre kommunar, og seia ja til å heisa regnbogeflagget utanfor rådhuset. (Foto: René Bjorheim)

– Flott om Os kommune vil stilla seg på linje med andre kommunar

Ei sak om regnbogeflagg framfor rådhuset vert lagt merke til utanfor Os.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Til kveldens kommunestyremøte har Trine Lindborg og Bjørnafjorden Arbeidarparti levert inn ein interpellasjon om at Os kommune kjøper regnbogeflagg. 

Dette skal heisast årleg utanfor Os rådhus under regnbogedagane/Bergen Pride og 10.desember på FN sin menneskerettighetsdag.

Tung symbolikk

Lindborg og Bjørnafjorden Arbeidarparti meiner at det er ein tung symbolikk i regnbogeflagget;

– Ved å heisa regnbogeflagget sender ein eit bodskap om tryggleik, inkludering, anerkjenning og ikkje minst respekt for at her i Os er det plass for dette sjølvsagte mangfaldet, og for denne friheita til å vera seg sjølv - uavhengig av seksuell legning eller orientering.»

Må ta rettigheiter på alvor

I interpellasjonen skriv Lindborg vidare at i mange land blir menneske i dag forfølgde på grunn av si seksuelle legning og kjønnsidentitet.

Ho trekk òg liner til Os kommune sine eigne innbyggjarar:

– Når Regnbuedagene årleg blir arrangert i Bergen har arrangementet sjølvsagt også deltakare frå vår kommune. Mange kjenner seg tryggare i ein by med eit større og meir inkluderande miljø for deira seksuelle legning.

– Flott initiativ - endå flottare om resultatet vert ja

Leiar for Regnbuedagene i Bergen, og kommunikasjonsrådgiver for FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitesmangfold i Bergen og Hordaland, Joakim Aadland, fortel at han er glad for at Bjørnafjorden Arbeidarparti legg fram denne interpellasjonen under kveldens kommunestyremøte i Os;

– Eg opplev at saker som dette kjem oftare og oftare opp i kommunane rundt i landet. No er eg glad for at dette står på sakskartet til politikarane i Os, og eg håpar jo å få høyra om eit positivt resultat.

– I fjor vedtok til dømes Askøy kommune ein liknade interpellasjon, slik at regnbogeflagget no vert heist utanfor rådhuset på Askøy. Samstundes ser vi at det no dukkar opp mindre pride-festivalar, seinast på Osterøy i helga som var, seier Aadland.

Handlar om å gje tryggleik

Aadland seier seg samd i Lindborg at dette handlar mykje om å senda ut eit signal om tryggleik;

– Regnbuedagene i Bergen skal vera eit knutepunkt for fylket og regionen, ikkje berre noko ein finn i storbyen.  Ved å heisa regnbogeflagget vil Os kommune tydeleg seia noko om korleis dei vil at innbyggjarene skal ha det - det skal vera lov til å vera seg sjølv, og ein skal få kjenna at ein har kommunen i ryggen, same kven du måtte vera. 

– Eg og fleire med meg kjem til å følgja med på kva resultatet vert i kommunestyret i Os i kveld, avsluttar Aadland. 

Fleire saker