Flyttar frå Landboden

Bøe & Lepsøy Byggmester & Entreprenørforretning AS fusjonerer og flyttar til Midttun. Fredag er siste dag i Landboden.

Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 23. sep. 2009 11:27

Bildeserie:

1 av 4

- Dette har vore ein av mine kjepphestar dei siste to åra, ei samlokalisering av dei to einingane i Vestafjell. Men det har vore naudsynt med ein modningsprosess, det er mange kjensler i sving både for oss med Bøe & Lepsøy-bakgrunn og for Djønne-gjengen frå Arna, seier administrerande direktør Stein Ove Halhjem.

I 2007 blei både Bøe & Lepsøy Byggmester og Entreprenørforretning AS og Djønne Maskin AS overtatt av det nyoppretta selskapet Vestafjell AS.

Om to dagar får Brønnøysund melding om endå tettare samarbeid, dei to dotterselskapa blir eitt i fusjon. Måndag har 8 frå Os og 12 frå Arna felles kontor på 700 kvadratmeter bak Friele-bygget på Midtun.

Halhjem kjem inn som eigar med 5 prosent av aksjane, medan Kjetil Bøe har 80 prosent og Trygve Djønne 15 prosent i Vestafjell AS. Selskapet kjem til å ha ein årleg omsetnad på rundt 250 millionar kroner.

Samarbeid og rekordkontrakt
Motivet for samarbeidet mellom dei to selskapa var å kunna rekna på totalentreprise på større jobbar.

- Med dei fire fagområda tømrar, betong, anleggsgartnar og totalentreprise har vi fire bein å stå på, ein fordel både når vi skal rekna på anbod og i den operative prosessen, seier Halhjem.

Han fortel om god respons i marknaden, og ein rekordstor kontrakt signert på vårparten.

- Vi har fått eit oppdrag på 70 millionar kroner i Kjendalsbrotet for BOB, ein jobb som truleg har oppstart på nyåret. Vi har også fått totalentreprise på ei nærkyrkje i Blomsterdalen.

Vestafjell AS er også ein av dei som reknar på Os Sjøfront sitt prosjekt ved Mobergsneset i Os.

God krisehandtering
For eit selskap i byggebransjen med til saman rundt 135 tilsette var hausten 2008 og vinteren 2009 ein spennande periode.

- I ei tid då du ikkje veit om du skal smila eller grina er det ofte lurt å smila. Det valte vi. Vi bretta opp armane for å halda alle mann i arbeid, og det har vi klart. Permittering har ikkje vore tema på eitt einaste møte. Det er eg stolt av, innrømmer direktøren.

- Men krisa er ikkje over. Mange har ete opp ordrereserven sin gjennom dette året, så vi kjem til å sjå fleire konkursar i 2010. Vi har klart å auka reserven, og har allereie sikra over eit år fram med produksjon.

God stemning
Administrasjonen har travle dagar, ikkje minst når dei no skal flytta på seg.

- Men det skal bli godt å koma under same tak. Same kvar eg har vore den siste tida, så skulle eg samstundes vore ein annan plass. Med samla administrasjon blir det korte kommandolinjer og færre misforståingar, seier Stein Ove.

Styrevedtaket om flytting kom før sommaren, og alle tilsette blei informert før ferien.

- Det er ei spesiell sak, men stemninga er god. Bjørn Bøe, som i 40 år dreiv selskapet faren Magne starta i 1939, heldt eit fint innlegg, det same gjorde Trygve Djønne, som har starta og drive Djønne Maskin sidan 1972.

Vestafjell held på verkstaden sin i Arna og lageret ved Alsaker-bygget i Kolskogen. Bøe & Lepsøy Utbygging held framleis til i Os, i kontorlokalet i andre etasje på Os Byggsenter, Bygger´n.

- Dessutan kjem vi i Vestafjell til å halda fram med å vera synleg i den gamle heimbygda vår, blant anna på oppdrag med seniorsenteret på Luranetunet. 23 av 23 i første trinn er selt, og trinn to, der 16 av 20 husvære er selt, har nok snart byggestart det òg, seier Stein Ove Halhjem.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.