Lokal | 26. aug. 2015

Føler seg forbigått på Halhjem

Fleire lokale utbyggarar reagerer på at Os Bygg og Eigedom sel «indrefileten» på Halhjem ut av Os, utan konkurranse.

Delar av prosjektet på tett-låg-tomta på Halhjem. (Ill.: Helén & Partners)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 26. aug. 2015 20:05

Det kommunale selskapet Os Bygg og Eigedom AS er på tampen av ein lang periode med storstilt eigedomsutvikling i Halhjemsmarka.

Krona på verket skal bli eit tett-låg-prosjekt som OBE skulle bygga sjølv. Allereie her byrja dei første utbyggarane å reagera. Skal kommunen konkurrera med privat næringsliv, i ei borgarleg styrt bygd der byggebransjen, med god margin, er den største næringa?

OBE, tidlegare Os Tomteselskap, skal i hovudsak selja kommunale bustadtomter og tilby billige hus til ungdom og eldre. I nyare tid har det gått til marknadspris, og det har gått til rekordprisar. Det starta i Sollia, då var det slutt på lågpris og loddtrekning, og heldt fram med tomter til over to millionar framme på kanten mot Bjørnafjorden og innseglinga til Halhjem.

No, på tomta som OBE sjølv har kalla indrefileten i Halhjemsmarka III, har det kommunale selskapet fått teikna eit prosjekt med 40 leilegheiter, kalla «Furuhagen». Enkelte lokale utbyggarar sto klare til anten å kjøpa prosjektet eller rekna på å bygga det.

Men no ser det ut til å bli selt, og prosessen har ikkje gått i den opne marknaden. Kjøpar er eit firma som ikkje er frå Os.

– Eg blir provosert!

Ein av dei som sat og venta på ei utlysing av anbodskonkurranse på prosjektet er Bjørn Døsen.

– Då eg ringte dagleg leiar i OBE for å høyra om framdriftsplan blei eg overraska og skuffa. Han sa det var selt og at eit firma utanfor Os overtar tomta og prosjektet.

– Eg spurde kvifor det blei gjort på denne måten, og då svarte han at det ikkje er firma i Os som har gjennomføringskraft nok til å realisera eit slikt prosjekt. Då blei eg skikkelig provosert, vi er fleire i Os som fint kan bygga 40 husvære.

Tidlegare forsøk har blitt stoppa

Øyvind Tøsdal frå Bygg Consept er ein annan mann som reagerer på at ikkje lokale firma får vera med å rekna på prosjektet.

– Eg kan ikkje forstå kvifor det ikkje blir lyst ut, at det i staden skal seljast i lukka møter og ut av kommunen utan konkurranse.

Tøsdal, som har vore knytt til byggebransjen i Os i mange år, seier denne form for sal er sjeldan vare.

– Det har vore forsøk på liknande to gongar før, som eg kjenner til. Det var på 70-talet og begge blei stoppa politisk.

Randa svarer på tiltale

I staden for å selja tomta slik den er har Os Bygg og Eigedom tatt detaljregulering og teikna inn prosjektet. Dei sel tomta med ferdig godkjent prosjekt, altså med minimal offentleg risiko.

– Årsaka til at vi gjorde det på denne måten er at tomta er spesielt fin og ligg i eit sårbart terreng. Vi ville sikra at det blei eit godt prosjekt. Ved å sitja på tomta ei stund, og med det arbeidet vi har gjort, har verdien auka kraftig, seier OBE-direktør Ottar Randa.

Prisen på tomta var i utgangspunktet 10 millionar kroner. No er taksten 15 millionar, og tomta med prosjektet ligg an til å bli selt for 20 millionar kroner. Tomta har med andre ord dobla seg i verdi på tre år.

OBE har mykje anna som tar tid om dagen og bestemte seg for å selja prosjektet i staden for å bygga sjølv.

– Vi har hatt vising med rundt ti interessentar, men alle syntest 10 millionar kroner var for mykje. Då vi no hadde gjeve tomta ei meirverdi følte vi at prosjektet var i ein heilt annan marknad, og då er dette med sal utanfor den opne marknaden ein vanleg måte å gjera det på. Sjansen for å få godt betalt er større, og no står berre signaturen igjen.

Tomta er tatt inn i eit eige oppretta dotterselskap av OBE, og det er dette aksjeselskapet som no blir selt.

– Kunne ikkje andre og lokale selskap fått vera med på å by eller rekna på dette?

– Både Døsen og Tøsdal kjenner godt til tomta, det har dei gjort i fleire år. Eg synest dei i så fall kunne lent seg litt framover, om dei var så interesserte.

– Vi har også sjekka dette juridisk. Så lenge vi sel over takst er det problemfritt at vi sel i lukka forhandlingar.

– Skaper oppdrag for andre

Randa innrømmer samtidig at OBE ikkje har vore gode på å bygga ungdomsbustadar, men seier dette er noko som kjem.

– Vår eigar og oppdragsgjevar Os kommune har bestilt nettopp dette, og vi ser på løysingar, blant anna på det komande prosjektet vårt i Gåsakilen på Søfteland. Der vil vi bygga bustadar med låg pris, og det kan koma ei løysing der ungdom kan leiga for seinare å kjøpa, at leiga blir som eit bidrag til eigenkapital.

Men at OBE driv upassande konkurranse med byggebransjen i Os er ikkje Randa einig i.

– Vi tar ein risiko som ikkje er utan betydning når vi utviklar eit tomteområde og legg all infrastruktur klar før vi byrjar salet. At vi då, når vi sel godt, går med overskot og skaper inntekter til kommunen, bør ikkje folk ha problem med. Eg trur det ville vore verre i alle sine auge om vi gjekk med tap.

Han meiner OBE ikkje tar oppdrag for andre, men heller skaper oppdrag for andre.

– Når Halhjemsmarka no er ferdig er det truleg bygd for rundt ein halv milliard kroner der ute. Vi har ikkje bygd noko sjølv, så her er det både lokal trelast og lokale handverkarar som har tent gode pengar.

– I tillegg kjem skattekronene frå alle tilflyttarane til vekstkommunen Os. Det er mange gode ringverknadar av gode eigedomsprosjekt, seier Ottar Randa.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.