Daniel Skotheim og dagleg leiar Jan Tore Grindheim saman med konsulenten i London, Polly Burn (midten). (Foto: Fonn Construction) 
Daniel Skotheim og dagleg leiar Jan Tore Grindheim saman med konsulenten i London, Polly Burn (midten). (Foto: Fonn Construction) 

Fonn har fått fotfeste i utlandet

Har fått tre internasjonale nominasjonar og kundar i både USA, Irland og Storbritannia.

Kjetil Vasby Bruarøy
27. november 2019 - 10:47

Fonn AS, eller Lean Konseptutvikling som dei heitte då dei var første bedrift i Os gründerpark, er for alvor i ferd med å lykkast internasjonalt.

Appen Byggemappen, Fonn Construction i utlandet, hjelper byggenæringen med å få kontroll på byggeprosjekta sine gjennom betre samhandling og effektiv gjennomføring på byggeplass, frå små oppussingsprosjekt til store konstruksjonar. Lokalt har dei fleire kundar, som Byggmester Skaatun, Os Hageservice, Grunn & Betong, Brødrene Søgnen, Klokkartræ og Drange Utvikling.

Allereie i 2017 blei dei nominert til Byggenæringens innovasjonspris.

Sommaren 2018 landa dei sin til då største kontrakt med Boligpartner, på hausten same år rekrutterte dei næringssjef i Os kommune, Daniel Skotheim, til å leia Fonn si internasjonale satsing.

Små forskjellar i nytt terreng

Dei første stega ut av landet gjekk i retning USA og England. Skotheim fortel om god ekstern hjelp med naudsynt papirarbeid for internasjonale operasjonar.

– Sjølv har vi hatt fokus på å finna gode folk for rekruttering og nettverksbygging, og kom fort i gang i London og Denver (Colorado, USA).

– Reint teknologisk har det vore overraskande få justeringar utover det å endra språket frå norsk til engelsk.

Utanom konsulentbruk og mykje reiseverksemd for Skotheim og gründer Jan Tore Grindheim har Fonn tilsett tre personar på USA-kontoret og éin i London. I tillegg er leiargruppa ved hovedkontoret i Os utvida med to lokale ressursar.

Nytt kaliber

Ved sidan av å gjera seg kjent med bransje og målgruppe har det faktiske salet kome godt i gang, og Fonn har no fleire betalande kundar både i USA, Storbritannia og Irland.

– Her er kanskje den største forskjellen. I Noreg kan du stort sett ringa til dagleg leiar uansett storleiken på firmaet. I USA og Storbritannia er det eit litt anna hierarki. Vi er avhengige av å nå inn til CEO-nivå, vi treng å få presentera produktet til ein som tar avgjerder. Det har vi heldigvis klart.

Fonn tenkjer langsiktig, og nokre av kundane er konsern av ein storleik vi finn få av på norsk jord.

– Ein av dei er Opun, som er eigd av John Lewis. John Lewis renoverer opp mot 15.000 kjøkken i året. Totalt har selskapet, som driv i ulike bransjar, ein årleg omsetnad på 100 milliardar kroner. I starten skal dei bruka Byggemappen til montering av 1.500 kjøkken. 

– Volumet er allereie godt, og potensialet for vekst hos denne eine kunden er òg ein spennande faktor.

Fekk tredje nominasjon måndag

Fonn har ikkje berre drive med rekruttering, nettverksbygging og messedeltaking, dei har utmerkt seg og fått positiv presseomtale internasjonalt.

– Vi mottok vår tredje internasjonale nominasjon på måndag. Vi ser dette som teikn på at det vi gjer fungerer, og eg føler vi er på rett veg i den internasjonale satsinga vår, seier Jan Tore Grindheim.

I juli var Fonn Construction finalist i EG Tech Awards i London, og er av Contechmap lista som eit av verdas topp 50 oppstartsselskap i byggenæringa globalt.

No er Fonn òg nominert i kategorien «Årets Innovasjon» av Construction News. Dette er Storbritannias leiande magasin for byggebransjen med opplag på 38.000 og 250.000 besøk på nettavisa per månad.

– Neste steg i denne prosessen er intervju med juryen i London i februar. Sjølve finalen er i mars 2020. Vi veit naturlegvis ikkje om vi vinn nokon pris, men vi er audmjuke og glade for å bli lagt merke til på denne måten, seier Grindheim.

Les meir om

Næringsliv