Førar meldt for 7 brot på køyre- og kviletidsreglane

– Slike førarar er det bra vi får stoppa, uttaler John Kåre Larsen frå Statens vegvesen.

Statens vegvesen hadde kontroll på Halhjem ferjekai i dag. (Arkivfoto: KVB)
Ørjan Håland
Ørjan Hålandonsdag 24. feb. 2021 14:22

Statens vegvesen har i dag hatt kontroll på Halhjem ferjekai.

Hovedfokus i kontrollen har vore på vinterutrustning, vekt, køyre- og kviletid og generell trafikktryggleik.

Alle køyretøy som var innom kontrollplass i dag blei kontrollert i Statens Vegvesens kontrollsystem. Dei blei i tillegg sjekka for periodisk kontroll, forsikring, og vektårsavgift.

Det var 28 køyretøy over kontrollplass, av desse blei 7 tunge plukka ut for full kontroll.

Resultatet frå kontrollen:

1 fekk 500 kroner i gebyr for manglande vognkort.

1 køyretøy fekk bruksforbud for mangelfullt vognkort på utanlandsk tilhengar, her måtte det dokumenterast råderett for vidare køyring.

4 førarar blei kontrollert på køyre- og kviletid i dag, her blei det gitt til saman 7 åtvaringar for brot på køyre- og kviletidsreglementet.

1 førar vil bli meldt til politiet for 7 forhold og fekk 6 åtvaringar for gjentatte brot på køyre- og kviletidreglementet.

– Dette var ikkje bra! Slike førarar er det bra vi får stoppa, uttaler John Kåre Larsen i rapporten etter kontrollen.

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.