Fargefest Espira Ulvenvatnet barnehage 2019

Forsking og følelsar

Alvor og utdanning ligg bak Espira sin «Fargefest».

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

På tampen av karnevalsesongen hadde Espira Ulvenvatnet barnehage i går «Fargefest»

Både førebuingane og festen er lærerik.

Styrar Katharina Søreide fortel om arbeidet og dei unge forskarane. 

Fleire saker