Kultur | 08. juli 2021

Førsteinntaket er klart

Dei fleste får førstevalet sitt.

Førsteinntaket er klart
Os vidaregåande skule. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 08. juli 2021 10:46

I dag får 22.273 skuleelevar i fylket svar på søknaden sin om skuleplass til hausten.

19.824 søkjarar med ungdomsrett (ungdom mellom 15 - 24 år) er no tatt inn til vidaregåande opplæring i Vestland fylke.

Av desse får 16.737 tilbod om skuleplass etter førsteønsket sitt for både programområde og skule. Dette inneber at majoriteten av dei unge, også i år, får det opplæringstilbodet dei ønskjer seg allereie ved førsteinntaket.

Auke i søkjarar til yrkesfag

For eit år sidan hadde Vestland fylkeskommune totalt 9.044 søkjarar med ungdomsrett til yrkesfag.

I år er det totalt 9.253 søkjarar, altså ein auke. 8.744 med ungdomsrett som har søkt yrkesfag har no fått plass ved førsteinntaket.

Tilsvarande var det i fjor 11.726 med ungdomsrett som søkte studieførebuande. I år er dette talet 11.546, altså ein liten nedgang for studieførebuande utdanningsprogram.

11.080 av søkjarane til studieførebuande har fått plass ved førsteinntaket.

Til saman 22.273 har søkt om skuleplass i Vestland til dette skuleåret. 20.799 av søkjarane desse søkjarane har ungdomsrett.

1.253 ledige skuleplassar

Etter førsteinntaket er det 975 søkjarar med ungdomsrett som ikkje har fått tilbod om skuleplass. Årsaka til dette er at søkjarane ikkje har søkt på tilboda som er ledige.

Det er i dag 1.253 ledige skuleplassar i fylket.

Søkjarar som har ungdomsrett og som ikkje har fått tilbod om skuleplass, vil få tilbod i dei seinare inntaka, eller etter at skulane tek over inntaket.

Søkjarar som ikkje har ungdomsrett står på venteliste og kan bli tekne inn til ledige plassar etter at skulane har teke over inntaket i august.

Sjekk og svar på vigo.no

Frå i dag, torsdag 8. juli, kan elevane gå på nettsida vigo.no og sjå om dei har fått skuleplass.

Dei må no svare på om dei tek imot plassen innan svarfristen fredag 16. juli. Det er viktig å svare på vigo.no innan fristen, ettersom manglande svar fører til at eleven mister plassen sin, og risikerer å bli tatt ut frå ventelista.

Tidsplan for inntaket til vidaregåande skule i Vestland:

8. juli: tilbod blir gitt på vigo.no om første inntak
16. juli: svarfrist for første inntak
22. juli: melding om andre inntak
30. juli: svarfrist for andre inntak
5. august: tredje inntak. Du svarar ja til tilbodet ved å møte på skulen første skuledag.

  • Nytt i år er at inntaket skjer etter nærskuleprinsippet. Dette skal gjere det det lettare for elevar å komme inn på skular i området der dei bur.
  • Karaktergrense for inntak på alle skulane vil oppdaterast når tala er tilgjengelege.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.