Lokal | 20. nov. 2012

Forsvararen: Må frikjennast

Drapssaka, dag 6: Forsvarar Rolf Knudsen meiner at 19-åringen må bli frikjent. Subsidiært at han blir handsama på mildaste måte. Dommen fell 4. desember.

Forsvararen: Må frikjennast
Forsvararane Rolf Knudsen og Ivar Abrahamsen (foto: Andris Hamre)
Andris Hamretysdag 20. nov. 2012 10:47

Tiltalte erkjente seg ikkje skuldig, og forsvarar Rolf Knudsen la dette til grunn i si primære prosedyre.

- Tiltalte si manglande erkjenning er styrande for forsvaret sin prinsipiale påstand, orienterte Rolf Knudsen.

Knudsen peika på at retten måtte vera heilt sikker på at krava om at bevisa skulle vera utover einkvar rimeleg tvil måtte vera oppfylt.

Ein annan gjerningsmann?

Ut frå bevisa var Knudsen samd i at det er mykje som tyder på at tiltalte hadde vore i husværet til Hilda Feste.

- Spørsmålet blir då om ein annan kan ha utført handlingane.

- Dette må vera forsvaret sin hovudteori, argumenterte Knudsen.

Forsvararen peika på at heimesjukepleiaren som hadde sett gjerningsmannen hadde gjeve ei skildring av personen i sitt første avhøyr som ikkje var samanfallande med tiltalte sin alder, hårfarge, hårlengde eller kroppslengde.

Han peika òg på at fotavtrykk og sikkerheita omkring desse var eit stykke ned på KRIPOS sin skala for desse.

Knudsen stilte òg spørsmål om tiltalte hadde hatt hatt tid til å gjera ugjerningane og å koma seg derfrå, all den tid han var observert ved nye Rema 1000 klokka 20.58 drapskvelden.

Alder og blackout formildande

Om ein legg til grunn at tiltalte har gjort dei grusomme handlingane prosederte Knudsen sekundært på at straffeutmålinga måtte sjåast på med formildande omstende.

• Tiltalte sin alder, han var atten og eit halvt år då valdtekten og drapet skjedde. Tiltalte er omtalt som umoden og med eit intellekt i det nedste sjikte av normalen.

• Tiltalte hadde hatt ein rusutløyst blackout.

Aktor argumenterte med andre drapssakar kor den domfelte har sammenlignande karakteristika som tiltalte. I den saken kom høgsterett fram til 14 års fengsel.

Forsvarar la subsidiært ned påstand om at tiltalte måtte handsamast på mildaste måte.

Dommen fell tysdag 4. desember kl 13.00 i Nordhordland tingrett.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.