Lokal | 04. sep. 2019

Fortsatt JA-holdning i areal- og utbyggingssaker

Lesarinnlegg: Frp vil, i motsetning til flere andre parti, ta kampen på vegne av våre innbyggere.

Fortsatt JA-holdning i areal- og utbyggingssaker
Espen Aspenes, ein av Frp sine representantar i PBU, her på talarstolen i kommunestyret. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 04. sep. 2019 11:57

Bjørnafjorden Frp vil fortsette å ha en aktiv JA-holdning i areal og utbyggingssaker, vi vil ta kampen når det er nødvendig på vegne av våre innbyggere mot overordnede myndigheter som f.eks. fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens vegvesen.

I perioden fra november 2015 til juli 2019 har Plan og Bygningsutvalget (PBU) behandlet 460 ordinære saker. I tillegg har utvalget behandlet alle innspill som er kommet inn til kommunen vedrørende rullering av Os Kommune sin arealplan.

Frp har blitt beskyldt for å si «ja til alt» i areal- og utbyggingssaker.

Fakta er at i 67 % av sakene så har administrasjonen hatt en positiv innstilling. Etter politisk behandling har 84 % av sakene fått et positivt resultat. Frp har altså bidratt til å gi et positivt resultat i ytterligere 17 % av sakene, tilsvarende 78 saker.

Opposisjonen med Ap i spissen har stemt nei i 26-31 % av sakene, tilsvarende 120-143 saker.

Vi ser i valgkampen at AP ergrer seg over NEI-stempelet. AP trenger ikke ergre seg, den faktiske stemmegivningen i PBU, underbygger at AP er et NEI-parti i areal- og utbyggingssaker.

Rullering av kommunen sin arealplan:

PBU har jobbet mye med innspill fra innbyggerne i kommunen i forbindelse med rullering av arealplanen.

Den første krinsen vi behandlet var Nore Neset. Her kom det inn 34 innspill.

Frp/H måtte ha en kampvotering på at alle innspill på Nore Neset og i øvrige krinser skulle behandles individuelt. Opposisjonen med Ap i spissen ville kun gå videre med 4 innspill, og ville kunne vurdere 4 til, altså kun 8 av 34 innspill. Resten ville de rett og slett ikke behandle politisk.

Vi mente og mener selvfølgelig at alle innbyggere som har sendt inn innspill i forbindelse med rullering av arealplanen selvsagt skulle få en politisk vurdering hver for seg. Noe annet ville vært et hån mot innbyggerne som hadde innspill.

Heldigvis hadde FRP/H flertall, og resultatet ble at samtlige innspill i hele kommunen har fått en politisk behandling.

Ap har et slagord i valgkampen som heter «Det skal bu folk i heile kommunen».

I forhold til ovennevnte behandling av innspill på Nore Neset, så stemte altså Ap for at det i praksis ikke skulle være tillat med noen utbygging/tiltak fra Askvik og utover på hele Strøno, basert på innspill som kom inn til kommunen i dette området.

Kan vi kalle dette for at «det skal bu folk i heile kommunen»?

Samme tilnærming hadde Ap i øvrige krinser i Os.

Vi i Frp mener at NEI-stempelet til Ap er helt på sin plass, de har gjennom hele innværende valgperiode i PBU vist dette gjennom faktisk stemmegivning, og de har kun vært villige til å behandle et lite mindretall av innbyggerne sine innspill i forbindelse med rullering av arealplanen.

Er du som velger tilhenger av fortsatt JA-holdning, og at folk faktisk skal bu folk i hele Bjørnafjorden kommune, stem Frp!

Er du på NEI-siden, kan sikkert Ap være et godt alternativ.

Godt valg.

Gustav Bahus, Espen Aspenes og Ove Frotvedt
Frp sine medlemmer i plan- og bygningsutvalget.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.