Lokal | 26. des. 2019

Framtidas leilegheit er bygd hos Os vgs

– Som eit velferdsteknologisk laboratorium.

F.v.: Epland, Rasmussen, Vevatne, Gylløw og Storebø i det som truleg er Os' mest moderne leilegheit. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 26. des. 2019 09:40

Bildeserie:

Denne selen er «levande» og har vore på testopphald på Lurane. (Foto: KVB)
Dusj med skrubb. (Foto: KVB)
Tørr utan handklede. (Foto: KVB)
Set vasken der det passar deg. (Foto: KVB)
Med spyling. (Foto: KVB)
Her skal omsorgselevane få god øving. (Foto: KVB)
Hev og seink på vask og skap. (Foto: KVB)
Leik og læring: Sender aktive element til kjøkkenbordet. (Foto: KVB)
Denne selen er «levande» og har vore på testopphald på Lurane. (Foto: KVB)
Dusj med skrubb. (Foto: KVB)
1 av 8
Dusj med skrubb. (Foto: KVB)
Tørr utan handklede. (Foto: KVB)
Set vasken der det passar deg. (Foto: KVB)
Med spyling. (Foto: KVB)
Her skal omsorgselevane få god øving. (Foto: KVB)
Hev og seink på vask og skap. (Foto: KVB)
Leik og læring: Sender aktive element til kjøkkenbordet. (Foto: KVB)
Denne selen er «levande» og har vore på testopphald på Lurane. (Foto: KVB)

I vår byrja arbeidet med å bygga ein omsorgsleilegheit i det eine skulebygget ved Os vidaregåande skule. Leilegheita gir ikkje berre helse- og omsorgselevane god, praktisk øving, den er utstyrt med det siste nye innan smarthus- og velferdsteknologi.

I desember i fjor var nemleg Os vgs, ved elektrofaglinja, ein av tolv skular som fekk smarthusutstyr for 185.000 kroner frå straumstyringsleverandøren Eaton.

Gjennom vinteren etablerte Os vgs ein samarbeidsavtale med Os kommune og kommunen sin leverandør av velferdsteknologi, Altea.

No er leilegheita ferdig.

Eit golv som merker om du ramlar

Leilegheita har naturlegvis universell utforming. Toalettet spyler og vaskar, dusjen skrubber ryggen din og ein «stolpefønar» bles deg tørr frå topp til tå.

Vasken kan hektast laus og svingast ut, du kan til og med bruka vasken mens du sit på do.

Kjøkkendisken, med vask, kan heisast opp og ned. Om du sit i rullestol eller går med rullator kan du òg heisa kjøkkenskapet ned, så du får tak i ein ny kaffikopp.

Eit anna moderne element er golvet, som kan registrera korleis du beveger deg og om du har ramla. Dette kan aktivera alarm eller oppringing til ein sentral.

Ein nyttig stad for elevar, tilsette, brukarar og pårørande

– Denne omsorgsleilegheita vil både gjera helse- og elektrofagelevane våre betre førebudde på arbeidslivet som møter dei, samtidig som kommunen vil bruka leilegheita i opplæring av tilsette, seier assisterande rektor Inger-Elin Epland.

Saman med moderne og kostbar innreiing, er «frittståande» utstyr utstilt i leilegheita.

– Her kan tenestemottakarar og pårørande koma og sjå kva som er tilgjengeleg av utstyr for å gjera kvardagen enklare og tryggare, legg Tove Gylløw til.

Tove er leiar for velferdsteknologiprosjektet i Bjørnafjorden kommune. Der sit ho saman med Sara Rasmussen og Anne Kjersti Storbø. Også elektrofaglærar Eirik Vevatne med elevar har deltatt, saman med utstyrsleverandørane, i planlegging og forming av bustaden.

Også andre tenesteytande einingar, som besøkstenesta til Røde Kors, kan ha nytte av å bli kjent med alt utstyr på éin stad.

– Elevane på elektrofag vil òg få opplæring og øving i programmering no når leilegheita er ferdig, seier lærar Eirik Vevatne.

– Dette handlar dessutan ikkje berre om eldre og omsorg, smarthus og gode teknologiske løysingar vil i aukande grad prega bustadana til dei som framleis er unge og friske.

Andre skular har allereie vist interesse for å koma og sjå leilegheita.

– Det kjem ein prosjektor her, så vi kan visa film av korleis utstyret fungerer. Den eine veggen kan opnast, så vi får plass til større grupper på omvising.

Statsråd Søviknes er spent

Eldrebølgja er på veg, og det er behov for auka kapasitet om alle skal bli tatt like godt vare på.

– Om ikkje vi gjer ting på ein ny måte, må 7 av 10 ungdomar i 2030 velja helse- og omsorgsfag for å dekka behovet som kjem, seier Sara Rasmussen.

Nyleg påtroppa eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes er glad for samarbeidet som er oppretta, og spent på å sjå leilegheita.

– Heldivis har folk byrja å forstå at teknologi ikkje treng å bety færre varme hender, men avlasting for dei menneska vi har. Eit godt eksempel på ressursbruk som på alle måtar kan bli betre, er overvaking mens brukaren søv. Teknologi kan fint erstatta det at folk kjem om natta for å sjå at ikkje brukaren har ramla og ligg på golvet, sa Søviknes i intervju med Midtsiden dagen han blei utnemt til statsråd.

Os vgs er glad for dette sektorovergripande samarbeidet.

– Vi ser dette som eit nytenkande prosjekt med eit breitt samfunnsnyttig perspektiv. Samarbeid mellom fylkeskommune-kommune, skule-næring, og mellom ulike avdelingar på Os vidaregåande skule, er innovativt.

Planlagt offisiell opning av leilegheita er tysdag 21. januar. Då er òg fleire leverandørar på plass for å fortelja meir om moderne velferdsteknologi.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.