FrP/H trygger heimetenesta på kort og lang sikt!

Lesarinnlegg: 200 tilsette i open omsorg fortener dette.

Lyssandfabrikken, her i 2014, rett før produksjonen blei flytta. (Foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 04. des. 2020 10:31

Open omsorg var stemoderlig behandla i budsjettframlegget frå kommunedirektøren. FrP/ H kunne ikkje akseptera at denne tenesta skulla ha sitt virke i Baronsgården på Osøyro, noko me sa i frå om tidleg i budsjettprosessen.

Og no i FrP/H sitt alternative budsjett for 2021 gjer vi noko med det. Vi sikrar midlertidig leige i Lyssandfabrikken til både open omsorg og eventuelt hjelpemiddelsentral.

Samstundes løyver vi midlar i budsjettet til eit nytt prosjekt som anten inneheld nybygg v/parkeringsplassen på Lurane eller ombygging av den gamle sjukeheimen.

Uansett val av lokalitet meiner vi open omsorg og hjelpemiddelsentral bør samlokaliserast. Og skal permanent base for open omsorg/hjelpemiddelsentral vera på plass om 2-3 år må planlegginga starta no, og investeringa skje i 2021-22. Vi set difor av 15 mill. i 2021 og 30 mill. i 2022.

Vi tek ansvar, og tenesta veit med dette kva som skal skje der framme.

Dette i motsetnad til dei som sit ved roret i posisjon.

Det AP, SP, MDG og KrF strekk seg til er eit verbalforslag som lyder» Lyssandfabrikken er ei god og formålsteneleg lokalisering fram til ei permanent løysing er på plass nokre år fram i tid. Det er viktig at heimetenesta no raskt vert samla under eit tak og at arbeidstilhøva blir betre enn i dag. Vi ber kommunedirektøren iverksette leige av mellombels lokalisering for heimetenesta på Os-sida.»

Altså veit ikkje open omsorg kor dei skal vera om 2-3 år. Posisjonspartia tek ikkje stilling til framtidig løysing, og dei sett ikkje av midlar i budsjettet til tiltaket.

FrP/H meiner dei om lag 200 tilsette i open omsorg fortener betre. Difor er det viktig for oss å gje tryggleik til dei ved å visa i budsjettet at me gjer det vi seier.

Laila Reiertsen (FrP)
Marie E. Bruarøy (H)

Marie Lunde Bruarøy (t.v.) og Laira Reiertsen. (Foto: KVB)

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.