Full guff i ny hall

Det blei både lærerikt og underhaldande då Fjellanger laurdag opna den nye hallen sin.

Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 02. okt. 2011 09:57

Bildeserie:

bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
1 av 10
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde

Rune Fjellanger dreiv lenge hundeskule på Moberg før han ekspanderte med kursavdeling på Stend i 2002 og pensjonat, kennel, butikk og treningslab for luktdeteksjon i steinbrotet i Åsen i 2005.

– I tillegg har vi hyblar til fire studentar som bur her. Dei tar instruktørutdanning over 13 månadar, fortel Rune Fjellanger.

For ein månad sidan fekk han ein ny kunstgras-hall i Åsen, eit tilbod bergensarar til no har valfarta til Drammen for å få. No som hallen var ferdig innreia og «prøvekjørt» inviterte Fjellanger til open dag med omvising, show og eit lite foredrag.

Fleire av dei rundt 30 tilsette var på plass og viste litt av kva hundane deira kan. 10-12 årsverk driv hundeskulen.

LIVE-sending neste helg

Hallen, som er på 800 kvadratmeter, har brukt kunsgrasdekke frå fotball og 15 cm sand under. Hallen kan delast i to treningsfelt og innheld ei rekkje apparat til agility-trening (hinderløype).

I enden av hallen er undervisingsrom og butikk med liten kafé og flatskjerm.

– I det første bygget har eg plass til 10-15 stoar, no kan vi ha 35-40 på kurs eller foredrag.

– Og på flatskjermen i kafeen kan vi blant anna følgja VM i agility, der folk som trener her er med. Neste helg har vi trening i hallen medan VM blir streama i kafeen heile laurdag og søndag.

Fleire melder seg inn i klubb

Før Fjellanger bygde hallen sjekka han stemninga oggjorde avtalar med hundesportklubbar rundt Os og Bergen.

– Interessa var stor og fleire booka seg faste treningstider i hallen. Medlemsmassen kjem nok til å auka kraftig no når klubbane har fått så fine treningsfasilitetar under tak.

– Kva med frittståande hundeeigarar som vil under tak med hunden sin for å leika eller trena litt ein sur haustdag.

– Dei kan gå på nettsida vår og sjå om det er ledig for så å booka seg plass. Eventuelt kan dei melda seg inn i ein klubb, eller melda seg inn hos oss, og få rimelegare leige.

Fagbrev på hund?

Fjellanger Hundeskule har eigen e-læringsplattform med eittårig studie i 10 modular. Dei jobbar også saman med landbruksskulen på Stend, som har hund som eigen linje.

– Sjølv om vi driv utdanning på høgare nivå enn vidaregåande skule, vil vi byrja der.Søknad er på veg inn til departementet om å få oppretta hund som eige fagbrev, sånn som det er med hest.

– Sidan vi har høgare nivå å by på har vi på sikt mål om at det skal bli mogleg å hund på høgskulenivå. Det ville undevising hos oss for eksempel vore del av ein bachelorgrad.

Tar lukten til hunden

Rune Fjellanger blir brukt som sakkyndig i retten. Der har han av og til gjort seg upopulær hos politi og tollvesen ved å tillegga hundane deira sin jobb mindre vekt enn dei sjølv set pris på.

– Kvaliteten på treninga har ikkje alltid vore god nok. Det er nok meg å takka at Noreg ikkje lenger har likhundar, men må til Sverige for å leiga. Dei Noreg hadde var ikkje gode nok.

Medan andre tar hunden til luktkjelda, tar Rune luktkjelda til hunden. Remote Scent Tracing, RST, kallar han den eigenutvikla metoden. Andre forskellar er at Rune trener hundane frå svært ung alder, men bruker berre lukt frå leikane fram til ein viss alder.

– Når hundane er gamle nok bestemmer vi oss for kva type hund vi skal laga. Då er dei allereie flinke på søk og markering, sånn at dei i opplæringa gjer svært få feil med lukten dei som proff hund skal detektera.

Forskar på nye filter

Fjellanger har vore engasjert av FN sidan 2000 og er blant anna eit av ti medlemmar i FNs ekspertråd innan bruk av hund og andre dyr til minesøk.

Prosjektet med rotter i Tanzania som, ikkje berre luktar seg fram til miner, men stiller diagnoser, er også spennande.

– Det har hendt fleire gongar at eit team av tre rotter har jobba sikrare og betre enn eit laboratorie på 25 peronar. Dei seier testen er negativ, rottene seier den er positiv og lab-en oppdagar først at den er positiv når vi sender den tilbake frå rottene.

Ein annan fordel er at rottene kan kjørast ut til landsbyane, så slepp dei sjuke reisa til by'n for å få diagnose, og kanskje smitta 20 personar på buss og tog på veg til lege.

– Dette prosjektet er svært vellukka og har fått mykje pengestøtte frå WHO, seier Fjellanger.

Han har no fire personar med doktorgrad innan ulike område av fysikk og kjemi i sving for å utvikla nye filter til opplæring.

– Det er viktig at hundane blir trent med rett lukt, og at filtera vi bruker ikkje mister lukta for fort, eller held for mykje på lukta, at den ikkje slepp noko ut.

– Dette er nok det største forskingsprosjektet innan luktdeteksjon som har vore i Noreg, seier Rune Fjellanger.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.