Hitzone Os har det siste innan lasertag. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Hitzone Os har det siste innan lasertag. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Full krig kvar dag

Hitzone er glad dei etablerte seg på Os.

Kjetil Vasby Bruarøy
06. juli 2019 - 11:08

Pål Helsing har lang erfaring i bransjen, og har blant anna reist Europa rundt for å konkurrera i paintball. I starten på mai opna han og sambuaren Kristine Moen det første av det som skal bli ei kjede av Hitzone.

– Det er over eit år sidan vi byrja å planlegga Hitzone-kjeda, og det var meininga å starta med Bergen og Oslo. Men så dukka Os opp som alternativ, og vi gjorde oss litt kjent med Amfisenteret og osingane, og fekk inntykk av at marknaden kunne vera god, fortel Pål.

I det 420 kvadratmeter store lokalet over Europris opna dei ein lasertagbane som skal vera omtrent dobbelt så stor som Wasteland i Bergen. Ved resepsjonen er òg eit spelareal med ulike formar for airhockey.

– Opningsdagen hadde vi fullt hus frå morgon til kveld, og besøkstalet har halde seg jamt og høgt, både på lasertag og airhockey. På airhockey betaler folk per bord. Her opplever vi at gjengar slår seg saman og får mykje spel per krone på ulike variantar av bord.

Utvida til sju dagar i veka

Hitzone har ikkje eigne toalett eller selskapslokale, men disponerer eksisterande inne på senteret. I starten var Hitzone open berre i senteret sine opningstider laurdag og frå klokka 14 og ut dagen i kvardagane.

– Interessa var så stor at vi ville prøva å ha ope kvar søndag. Vi fann ut at fire timar utan toalett fekk gå, dei fleste er innom ein knapp time likevel.

Søndagsope fungerte fint, og ope sju dagar i veka blei permanent.

Born og vaksne, bursdag og blåtur

I løpet av den første halvannan månaden blei det spelt over 2.200 spel på Hitzone Os. Hitzone Bergen er under etablering.

Både individuelle besøk, barnebursdagar og utdrikkingslag er blant gjestane. I juni var blant anna eit firma med 50 tilsette i full lasertag-krig.

– Vi har fleire gjestar frå Bergen. Det er kjekt at dei òg har oppdaga noko nytt og gøy på Os.

Vil kåra dei beste «krigarane» i Os

Hitzone har det siste nye av utstyr frå den nederlandske kvalitetsprodusenter Lasermaxx. Her kan det leggast inn ulike element i spelet.

– Nokre spesialspel eignar seg best for grupper. Derfor har vi sett av nokre timar kvar tysdag der vi har «Super-Tirsdag». Her blir det to timar med mange korte spel i ulike variantar for dei som deltar, for eksempel «zombie», der dei du skyt blir på ditt lag. Spelet er over når alle er på same lag.

– I starten kan eit sånt spel skapa stress og forvirring, men det er ei ny vending som mange etterkvart synest er kjempegøy.

Deltakarane får òg smaka på turnering, der du berre har eitt liv, og varsamt må samarbeida med laget ditt for å vinna kampen.

Grunnleggar Pål Helsing har turnering som lidenskap, etter mange år som tournament paintballspelar over heile Europa.

– Lasertag er endå betre eigna enn paintball til turnering. I paintball kan du fuska. Deltakarane øver til og med på å ikkje visa om dei blir truffen. I lasertag er det umogleg.

Til hausten vil Hitzone setja opp eigne lagturneringar i ulike aldersklassar, med éi turnering i månaen fram til jul. Laget sine beste resultat blir teljande når Os-meister skal kårast.

– Vi har allereie sett ein del skikkelege talent her oppe. Det blir spennande å sjå korleis desse utviklar seg som lag utover hausten.

Les meir om

Næringsliv Kultur Sport