Bjørnafjorden Ap, her med osingar på valkampopning på Øyro, stiller i nytt kommunestyre med 8 mandat, 5 av dei frå Fusa. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Bjørnafjorden Ap, her med osingar på valkampopning på Øyro, stiller i nytt kommunestyre med 8 mandat, 5 av dei frå Fusa. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Fusingane kuppa valet

Får nesten halvparten av makta om dei raudgrøne forhandlar seg til posisjon.

Kjetil Vasby Bruarøy
11. september 2019 - 9:01

Forskjellen på innbyggartal i Fusa og Os, som 1. januar blir Bjørnafjorden kommune, er stor.

Det same er mengda innbyggarar med stemmerett, det er over 6 gongar fleire osingar enn fusingar.

Men dei komande sambygdingane våre frå «Bjørnafjordens beste solside» treng ikkje vera redd for å ikkje bli høyrd i det nye kommunestyret. 

• Les òg: Desse 35 får plass i det nye kommunestyret

Innbyggarar med stemmerett i Fusa: 3.016 (16,2 %)
Innbyggarar med stemmerett i Os: 15.628 (83,8 %)
Folketal i Fusa 30. juni i år: 3.861 (15,6 %)
Folketalet i Os 30. juni i år: 20.918  (84,4 %)
Innbyggarar i komande Bjørnafjorden kommune totalt: 24.779

Valkrins Nore Neset i Os er større enn heile dagens Fusa kommune.

KRINS - INNBYGGARAR MED STEMMERETT
Os sentrum 5015
Nore Neset (inkl. Øyane og Strøno) 3212
Søre Neset 2453
Os nord 2021
Søfteland 1683
Lysekloster 1244
TOTALT I OS: 15.628 (84 %)

Eikelandsosen 727
Søre Fusa 482
Hålandsdal 388
Nore Fusa 387
Fusa 633
Strandvik 399
TOTALT I FUSA: 3.016 (16 %)

Kryssa seg inn i rådhuset

I går blei det kjent kven som får dei 35 faste plassane i det historiske første kommunestyret for Bjørnafjorden kommune.

Mandatinndelinga visste vi frå før, men personstemmer og slengjarar (personstemmer frå folk som har stemt på andre parti) påverkar KVEN det er frå kvart parti som får plass. 

Folk i Fusa kommune skal ha vore flinke å kjempa for si eiga bygd i åra som har gått.

Ut frå mengda personstemmer og slengjarar til representantar frå Fusa, om vi tar med at fusingane utgjer 16 % av folketalet i ny kommune, ser det ut som om dei òg har kjempa om å få posisjon i forhold til storebror Os.

Fusingane kan bli omtrent halve posisjonen

Det er førebels ikkje avgjort kva parti som skal styra Bjørnafjorden kommune frå 1. januar, eller kven som blir ordførar. Men minst tre parti må gå saman for å få fleirtal.

Ordførarkandidatane til 3 av dei 4 største partia stadfesta på dagtid tysdag at dei ikkje kom i mål med nokre forhandlingar i løpet av tysdag kveld.

Om partia som i dag utgjer opposisjon i Os, TvS skifta ut med SV, forhandlar seg fram til posisjon, vil Bjørnafjorden kommune bli styrt av 18 mandat der minst 8 av dei er frå Fusa.

Sånn var ikkje dei opprinnelege listene.

KrF blei ommøblert - SV blei avgjort av éi personstemme 

Før valet har partia laga rangerte lister som vi veljarar kan ommøblera på ved å gi personstemmer eller slengjarar. 

Å vera førehandskumulert gir heller ingen garanti, éin som er kumulert kan klatra forbi ein annan - som i KrF, der Bjarte Samnøy frå Fusa klatra forbi ordførarkandidat Jakob Enerhaug og tok den einaste plassen partiet fekk.

I SV, som etter nokre år ute frå kommunestyret i Os fekk éin plass, var ordførarkandidat Asle Olsen frå Os med til saman 109 personstemmer (69+40) berre éi personstemme framfor Birgitte H.O. Skibenes (43+65) frå Fusa.

AP: 3 av 8 mandat er frå Os (retta)

Ap auka frå 7 til 8 mandat og hadde opprinneleg 5 av topp 8 frå Os. Men etter personstemmene er rekna med sit Ap igjen med 3 av 8 frå Os, i tillegg til søftelendingen William Lindborg, som no bur og jobbar i Fusa. 

Retta: Vi skreiv først 2 av 8, men Linda Kjosaas, som tidlegare budde i Fusa, bur no i Os.

Tone Hepsøe og Pål Haga frå Os fekk ingen stol i kommunestyret etter at Richard Markhus klatra frå 27. plass (!) og Helge Mjånes frå 10. plass.

HØGRE OG SP: 2 av 3 og 3 av 2

På Høgre si liste var det tidlegare varaordførar i Os, Børge Lunde, som klatra seg opp frå 6. til 3. plass og fekk ein av dei fem mandata til partiet. Han klatra forbi Kristin Søfteland-Larsson frå Os, som låg på 4. plass.

Høgre har 3 frå Os og 2 frå Fusa, Sp har motsett, 2 frå Os og 3 frå Fusa, som lista i utgangspunktet var, men Peter-Hans de Zwarte klatra forbi Hege Aase Tysnes, begge frå Fusa.

15 osingar blant 16 frå MDG og FRP

MDG, som ikkje har lokallag i Fusa, og som berre fekk 3,09 % av stemmene i Fusa, har alle sine 3 mandat frå Os.

Det største partiet i Bjørnafjorden kommune, Frp har berre éin fusing, Magne Djuvik, blant sine 12 mandat.

Der er det Bjarte Aarvik (frå 30. plass), Ole Viggo Skaathun (frå 22. plass) og Tor Inge Døsen (frå 20. plass) som har klatra mest, men ikkje på bekostning av nokre fusingar. 

HER ER KOMMUNESTYRET

FRP 1: Terje Søviknes (2.124/189)
FRP 2: Espen Aspenes (322/19)
FRP 3: Laila Reiertsen (300/17)
FRP 4: Eirik André Hesthamar (182/29)
FRP 5: Gustav Bahus (185/8)
FRP 6: Magne Djuvik (156/27)
FRP 7: Tore Kleppe (185/16)
FRP 8: Marianne Hjelle (122/16)
FRP 9: Bjarte Aarvik (69/10)
FRP 10: Jonn Garvik (64/9)
FRP 11: Tor Inge Døsen (68/4)
FRP 12: Ole Viggo Skaathun (67/5) 

HØGRE 1: Marie Elisabeth Lunde Bruarøy (568/168)
HØGRE 2: Aud May Boge (117/95)
HØGRE 3: Børge Lunde (112/33)
HØGRE 4: Ståle Skaatun (113/25)
HØGRE 5: Roger Hoel (70/48)

SP 1: Mikal Leigland (467/97)
SP 2: Harald Lekven (335/74)
SP 3: Herborg Irene Borgen Nordtveit (212/35)
SP 4: Peter-Hans de Zwarte (222/23)
SP 5: Terje Sperrevik (151/151/58)

AP 1: Trine Lindborg (762/124)
AP 2: Atle Kvåle (239/104)
AP 3: Gisle Hesjedal (197/26)
AP 4: Line Furubotn Storum (126/23)
AP 5: William Lindborg (228/49)
AP 6: Richard Markhus (116/40)
AP 7: Helge Mjånes (109/34)
AP 8: Linda Kjosaas (91/12)

MDG 1: Nils-Anders Nøttseter (331/215)
MDG 2: Torgeir Hansen Skjælaaen (115/40)
MDG 3: Tina Bøe Buer (111/40)

KRF 1: Bjarte Samnøy (78/83)

SV 1: Asle Olsen (69/40)