Næringsliv | 07. juni 2020

Går inn i eit av landets største konsern

Malermester Kvittingen AS ville ikkje sitja på utsida då Håndverksgruppen blei danna.

Går inn i eit av landets største konsern
Terje Kvittingen er klar for nye utfordringar. (Foto: ØH)
Ørjan Håland
Ørjan Hålandsøndag 07. juni 2020 18:37

Etter å ha drive sitt eige firma sidan 2003 vert no Malermester Kvittingen AS ein del av Noregs største konsern innan maling, gulvlegging, mur og flis.

Eigarane av dei forskjellige bedriftene vil fortsetja å leia sine lokale firma, samtidig som dei investerer i og vert eigarar av ein vesentleg del av det nye konsernet.

Håndverksgruppen blir med dette eit konsern som er representert frå Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Gruppa vert òg den desidert største aktøren i landet innan desse faga, med heile 30 bedrifter som medlemmar.

– Eg kunne ikkje sitja på utsida av denne enorme satsinga, det vart altfor freistande å vera ein del av dette, seier dagleg leiar i Malermester Kvittingen; Terje Kvittingen.

Verdifullt nettverk

Håndverksgruppen vart i 2012 etablert som ei kjede av 11 frittståande firma. Målet var å samarbeida på større prosjekt, og seinare kunna tilby landsdekkande rammeavtalar.

Terje Kvittingen har fleire år bak seg med deltaking i ulike styre og verv innan bransjen, og var aldri i tvil om at den nye gruppa ville bli verdifull å veradel av.

– Eg har engasjert meg i ulike styre og verv i ein del år, blandt anna har eg vore i styret til MLF (Malermesternes landsforbund), eg har vore styremedlem i Malermesternes forening i Bergen i fleire år, og har då sjølvsagt erfart kor viktig det er å knytta kontaktar innan bransjen.

Men det var først då han vart ein del av Håndverkargruppen at Kvittingen skjønte at dette var noko for seg sjølv.

– Med Håndverkargruppen fekk eg og mine fagarbeidarar tilgang til ein heilt annan marknad, for eksempel forsikringsmarknaden. Dette gjer at mine fagarbeidarar verkeleg får brukt kompetansen sin. Ein kan samanlikna dei ulike oppdraga litt som divisjonssystemet i fotball, der nokon oppdrag er litt som å spela i 6.div, medan andre oppdrag går mot dei øvste divisjonane, og stiller heilt andre krav og utfordringar.

Terje Kvittingen gler seg til nye utfordringar. (Foto: ØH)
Terje Kvittingen gler seg til nye utfordringar. (Foto: ØH)

Balansert arbeidsområde

Heilt sidan oppstarten i 2003 har det Os-baserte firmaet hatt ei god og positiv utvikling.

– Vi har auka jamt og trutt kvart einaste år. Viss du ser tilbake så kan du seia at vi har auka med éin tilsett kvart år sidan oppstarten, og er no oppe i 17 tilsette. Det har vore ein marknad kor eg eigentleg har gått litt og lurt på når det skulle koma ein slags korreksjon, men den ser ikkje ut til å koma. Pilene har halde fram med å peika oppover, seier ein engasjert Kvittingen.

Dei siste åra har Malermester Kvittingen AS fordelt arbeidsflokken sin til forskjellige områder innan bransjen. Omsetnaden kjem hovedsakeleg frå tre forskjellige plassar.

– Det blir rundt ein tredel forsikringsjobbar, en tredel nybygg og ein tredel frå den private marknaden. På denne måten klarar vi å ivareta utviklinga til arbeidarane på ein god måte, påpeikar Kvittingen.

Per no er det berre 30 bedrifter som har fått moglegheiten til å vera ein del av Håndverkargruppen. Når vi spør Kvittingen sjølv om kvifor nettopp dei fekk sjansen, er han rask med å svara.

– Eg seier ikkje at vi er dei beste, men vi har orden i sakene. Du er sjølvsagt nøydd å vera ei mesterbedrift og inneha mykje forskjellig kompetanse. For å seia det sånn, det er mykje strengare å få vera med i Håndverkargruppen, enn å rekna anbod for Bjørnafjorden kommune, seier Kvittingen.

Hyllar handverkaren

Med snart 40 års erfaring med praktisk arbeid, ser Kvittingen tilbake på ei tid som har gitt flotte opplevingar og ei god kjensle inn mot det å ha ein praktisk jobb.

– Eg vil oppfordra mange å ta denne retninga innan praktiske fag. Her vil du møta på mange utfordringar, du får brukt kroppen din og i tillegg får du vera del av mange flotte miljø. Det var tilfeldig at eg kom inn i bransjen, men skulle eg valt om igjen no så hadde eg garantert valt det same, humrar Kvittingen.

I tillegg er han tydeleg på kva ein håndverkar verkeleg betyr.

– Før var det smeden som bygde heile bilen, deretter vart bilproduksjonen delt opp i samleband der nokon produserte dørene og andre panseret. Det var jo sjølvsagt mykje enklare å læra opp ein person til å berre laga eit hjul, og på denne måten vart det jo enklare å erstatta folk. Mange bedrifter er bygde opp på denne måten.

– Men for å vera ein handverkar må du faktisk vera den «smeden», du må kunna din ABC. Det er han og ho eg ønskjer å få tak i, eg ønskjer å utdanna denne «smeden», den som kan mala på både nye- og gamlemåten, leggja golv og handtera alle slags overflateteknikkar.

HÅNDVERKSGRUPPEN: 30 bedrifter utgjør Håndverksgruppen, som nå etablerer konsern innen overflatebehandling sammen med FSN Capital V. (Foto: Håndverksgruppen)
HÅNDVERKSGRUPPEN: 30 bedrifter utgjør Håndverksgruppen, som nå etablerer konsern innen overflatebehandling sammen med FSN Capital V. (Foto: Håndverksgruppen)

Frå 1 til 3 milliardar i omsetjing

Håndverkergruppens eigeneigde bedrifter har cirka 1,1 milliard i omsetnad og sysselset cirka 1.000 årsverk. I tillegg er 14 sjølvstendige bedrifter medlemmar i gruppa.

Styreleiar i Håndverksgruppen, Børge Grindhagen, legg ikkje skjul på dei framtidige ambisjonane.

– Konsernet skal auka frå dagens 1 milliard, målet er 3 milliardar, noko som skal skje gjennom nye oppkjøp og vekst i eksisterande bedrifter, seier Grindhagen, og legg til:

– Vi ønskjer å fortsetja oppkjøp av gode norske maler-, mur og flisbedriftar.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.