Os MC & MX Klubb fekk løyve til å køyra på Ulvenvatet om isen blir trygg nok (arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Os MC & MX Klubb fekk løyve til å køyra på Ulvenvatet om isen blir trygg nok (arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Gav prinsipiell tilslutning

Os MC & MX-klubb får lov å køyre på Ulvenvatnet om isen legg seg, men må søkja kvar gong.

Andris Hamre
12. desember 2014 - 11:13

Torsdag handsama plan- og bygningsutvalet søknaden frå Os MC & MX klubb om å få køyra på Ulvenvatnet om det legg seg tjukk nok is der i vinter. Tidlegare har politikarane gjeve generelt løyve for heile vinteren, men det tillet ikkje lova.

Derimot kunne politikarane gje si prinsipielle tilslutning og samstundes delegere til administrasjonen å gje løyve til kvar einskild køyredag.

– Det er veldig bra at vi får saka så tidlege, så vi slepp eit hastevedtak som første gongen, kommenterte Gustav Bahus (Frp).

– Vi kjem òg til å støtta framlegget.

Betre på is vog tyngst

– Ein kan argumentera både for og imot. Første gong vi hadde saka oppe var vi imot, sist gong var vi for, og det er vi no òg, sjølv om vi ser at det kan vera nokre miljømessige plagar.

– Omsynet til at ungdommane skal bli betre til å køyre på isen og at det er utarbeidd gode retningsliner veg likevel tyngre, forklarte Harald Døsen (Ap).

Også Terje Sperrevik (TvS) var for framlegget.

– Det einaste eg lurar på er om vi no er innanfor regelverket.

– Det er vi. Vi kan ikkje gje eit generelt løyve, dei må kontakta oss kvar gong dei vil køyra, svara Aina Tjosås i administrasjonen.

– Bra. Då er det berre å ønskje dei lykke til, avslutta Sperrevik før eit samrøystes plan- og bygningsutval gav si tilslutning.