F.v.: Sonja, Rolf, Helga og pappa Svein Tveit. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
F.v.: Sonja, Rolf, Helga og pappa Svein Tveit. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Gir seg etter 39 år med eigen bensinstasjon

Familien Tveit leiger ut. Inn kjem døgnopen YX/7-Eleven.

Kjetil Vasby Bruarøy
28. januar 2019 - 12:53

Familien Tveit, som har drive bensinstasjon i Os sidan 1980, held på firmaet og verkstaden, men leiger ut bensinstasjonen og butikken til Reitangruppen sitt YX/7-Eleven.

– Interessa har vore stor frå alle oljeselskapa, ikkje minst etter at vi i 2013 bygde ny stasjon, seier Rolf Tveit.

Han eig Os Servicesenter AS saman med søstrene Sonja og Helga. Pappa Svein, som snart fyller 83 år, er òg med i den daglege drifta.

– Stasjonen vår er sjølveigd, og kontrakten vår med Best/Circle K går ut til våren. Det veit oljeselskapa, og før jul fekk vi eit godt tilbod.

– Vi har køyrd ein open prosess og informert både Best-kjeda og dei andre oljeselskapa, så dei fekk høve å koma med tilbod. Det første blei likevel det beste, og vi slo til.

Bygger om og opnar døgnopen 7-Eleven

Familiet Tveit skal driva Best-stasjonen til og med 31. mars i år, og gir seg nesten på dagen eitt år etter at familien Eidsvik, meir ufrivillig kasta inn handkledet på Circle K-stasjonen.

Ny drivar av komande YX/7-Eleven er Egil Leganger. Han driv frå før tre tilsvarande stasjonar, desse ligg i Drotningsvik, på Kleppestø og i Arna.

– Reitangruppen har nyleg tatt tilbake eigne stasjonar etter at avtalen med Shell gjekk ut, og driv no ombygging frå Shell til YX, fortel Leganger.

Les meir om dette på yx.no.

– Eg kjenner Os frå før, og eg kjenner Tveit-familien, som eg blant anna var i Esso med tidlegare. Dei har drive godt i mange år, i tillegg er Os veldig spennande. Det er mange år sidan eg har gledd meg så mykje som det eg no gjer til å opna på Os.

Han fortel at kiosken får full ombygging, fleire sitjeplassar og skal vera døgnopen.

– Vi ønskjer å halda heile butikken open døgnet rundt. Alle stasjonane våre har luke, i tilfelle det blir bråk, men det har gått heilt fint på dei andre stasjonane å sleppa kundane inn om natta i helgene. Vår erfaring er at det kan bli meir trøbbel om kundane må stå ute og frysa.

Framleis ei familiebedrift

Med i avtalen med YX/7-Eleven er at alle dei tilsette hos Best er med vidare hos ny leigetakar.

– Også vi i familien kan halda fram, men eg og Helga vel å gå over til Os Servicesenter og hjelper til i kundemottak og andre oppgåver å verkstaden.

Den flittige familien legg ikkje skjul på at dei ser litt fram til å få noko færre arbeidsoppgåver.

– Vi har jobba mykje i mange år. Det har vore kjekt, men det skal òg bli godt å få det andre ser på som meir normale arbeidsdagar.

Pappa Svein Tveit, som starta i bransjen nokre månadar før Rolf i 1972, er glad for at han framleis kan bidra i drifta. Hiace-en hans har til no køyrd 250.000 km på patrulje i Os for å sjekka bensinprisane, så Best alltid skal halda seg konkurransedyktig. 

– No skal eg å kasta boss. Det blir nok framleis bruk for meg når vi berre har verkstaden og karosseriverkstaden å halda kontroll på. Og det er eg glad for, eg trur eg hadde eldast raskare om eg berre hadde sete heime, seier 82-åringen.

Nest først med hot dog på menyen

Svein er ikkje berre ein veteran i bransjen, han er ein prisvinnande pionér. Då han dreiv Esso blei det den største i landet, det same har han og borna fått til med Best.

Tveit var òg tidleg ute med fleire varer.

– Eg hugsar då vi jobba med å få varm mat på menyen. Det var ikkje vanleg før i tida, og då vi byrja å servera pølser frå Kleiven i brød frå Hagavik Hjemmebakeri var vi faktisk den første bensinstasjonen i Noreg, etter ein stasjon i Larvik, som selte hot dog, fortel Sonja.

På slutten av 90-talet overtok Esso drifta av alle stasjonane. Tveit-familien kjøpte Shell-stasjonen i 1997, opna dørene i 1998 og blei med i sjølveigar-kjeda Best då den blei oppretta i 1999.

20 år seinare, etter 39 år som drivar av to ulike stasjonar, er bensinstasjoneventyret over for familien Tveit. No held dei fram med verkstad og som husvert langs Byvegen.

Les meir om

Næringsliv Eigedom Handel