F.v.: Sonja, Rolf, Helga og pappa Svein Tveit. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Gir seg etter 39 år med eigen bensinstasjon

Familien Tveit leiger ut. Inn kjem døgnopen YX/7-Eleven.

image
image
image
image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Familien Tveit, som har drive bensinstasjon i Os sidan 1980, held på firmaet og verkstaden, men leiger ut bensinstasjonen og butikken til Reitangruppen sitt YX/7-Eleven.

– Interessa har vore stor frå alle oljeselskapa, ikkje minst etter at vi i 2013 bygde ny stasjon, seier Rolf Tveit.

Han eig Os Servicesenter AS saman med søstrene Sonja og Helga. Pappa Svein, som snart fyller 83 år, er òg med i den daglege drifta.

– Stasjonen vår er sjølveigd, og kontrakten vår med Best/Circle K går ut til våren. Det veit oljeselskapa, og før jul fekk vi eit godt tilbod.

– Vi har køyrd ein open prosess og informert både Best-kjeda og dei andre oljeselskapa, så dei fekk høve å koma med tilbod. Det første blei likevel det beste, og vi slo til.

Bygger om og opnar døgnopen 7-Eleven

Familiet Tveit skal driva Best-stasjonen til og med 31. mars i år, og gir seg nesten på dagen eitt år etter at familien Eidsvik, meir ufrivillig kasta inn handkledet på Circle K-stasjonen.

Ny drivar av komande YX/7-Eleven er Egil Leganger. Han driv frå før tre tilsvarande stasjonar, desse ligg i Drotningsvik, på Kleppestø og i Arna.

– Reitangruppen har nyleg tatt tilbake eigne stasjonar etter at avtalen med Shell gjekk ut, og driv no ombygging frå Shell til YX, fortel Leganger.

Les meir om dette på yx.no.

– Eg kjenner Os frå før, og eg kjenner Tveit-familien, som eg blant anna var i Esso med tidlegare. Dei har drive godt i mange år, i tillegg er Os veldig spennande. Det er mange år sidan eg har gledd meg så mykje som det eg no gjer til å opna på Os.

Han fortel at kiosken får full ombygging, fleire sitjeplassar og skal vera døgnopen.

– Vi ønskjer å halda heile butikken open døgnet rundt. Alle stasjonane våre har luke, i tilfelle det blir bråk, men det har gått heilt fint på dei andre stasjonane å sleppa kundane inn om natta i helgene. Vår erfaring er at det kan bli meir trøbbel om kundane må stå ute og frysa.

Framleis ei familiebedrift

Med i avtalen med YX/7-Eleven er at alle dei tilsette hos Best er med vidare hos ny leigetakar.

– Også vi i familien kan halda fram, men eg og Helga vel å gå over til Os Servicesenter og hjelper til i kundemottak og andre oppgåver å verkstaden.

Den flittige familien legg ikkje skjul på at dei ser litt fram til å få noko færre arbeidsoppgåver.

– Vi har jobba mykje i mange år. Det har vore kjekt, men det skal òg bli godt å få det andre ser på som meir normale arbeidsdagar.

Pappa Svein Tveit, som starta i bransjen nokre månadar før Rolf i 1972, er glad for at han framleis kan bidra i drifta. Hiace-en hans har til no køyrd 250.000 km på patrulje i Os for å sjekka bensinprisane, så Best alltid skal halda seg konkurransedyktig. 

– No skal eg å kasta boss. Det blir nok framleis bruk for meg når vi berre har verkstaden og karosseriverkstaden å halda kontroll på. Og det er eg glad for, eg trur eg hadde eldast raskare om eg berre hadde sete heime, seier 82-åringen.

Nest først med hot dog på menyen

Svein er ikkje berre ein veteran i bransjen, han er ein prisvinnande pionér. Då han dreiv Esso blei det den største i landet, det same har han og borna fått til med Best.

Tveit var òg tidleg ute med fleire varer.

– Eg hugsar då vi jobba med å få varm mat på menyen. Det var ikkje vanleg før i tida, og då vi byrja å servera pølser frå Kleiven i brød frå Hagavik Hjemmebakeri var vi faktisk den første bensinstasjonen i Noreg, etter ein stasjon i Larvik, som selte hot dog, fortel Sonja.

På slutten av 90-talet overtok Esso drifta av alle stasjonane. Tveit-familien kjøpte Shell-stasjonen i 1997, opna dørene i 1998 og blei med i sjølveigar-kjeda Best då den blei oppretta i 1999.

20 år seinare, etter 39 år som drivar av to ulike stasjonar, er bensinstasjoneventyret over for familien Tveit. No held dei fram med verkstad og som husvert langs Byvegen.

Fleire saker