Gitte Torp var tidlegare trenar for damelaget til Os. No skal ho bli utviklingsansvarleg for Nore Neset Idrettslag. (Arkivfoto: KVB) 
Gitte Torp var tidlegare trenar for damelaget til Os. No skal ho bli utviklingsansvarleg for Nore Neset Idrettslag. (Arkivfoto: KVB) 

Gitte Torp til Nore Neset idrettslag

Blir utviklingsansvarleg for handball - skal i tillegg halda fram som trenar for Askøy

Kjetil Osablod Grønvigh
07. oktober 2019 - 11:33

Nore Neset idrettslag har tilsett Gitte Torp som utviklingsansvarleg i handball. 

Dette skriv dagleg leiar i Nore Neset Idrettslag, Eirik André Hesthamar, i ei pressemelding.

Gitte er 50 år og bur i dag på Søfteland saman med mannen sin Tore. Ho har to vaksne barn.

Sidan 2007 har ho hatt ulike trenarrollar i Os Handball, seinast som hovudtrenar for damelaga til Os i sesongen 2018/2019.

I mai 2019 overtok ho ansvaret for Askøy Handball sitt damelag i 3. divisjon. Denne rolla skal ho halda fram i.

Gitte er utdanna markedsøkonom frå BI Oslo, og handballfagleg er ho utdanna både Handballtrener II og Handballtrenarinstruktør. Dei siste åra har ho utdanna over hundre handballtrenarar i regi av Noregs Handballforbund Region Vest.

– For Nore Neset Idrettslag har det vore særs viktig å likebehandla våre to idrettar, og å få på plass ein fagleg sterk utviklingsansvarleg i handballgruppa. Saman med det sportlege utvalet skal ho arbeida med å etablera ein «blå tråd» i utviklingsarbeidet i heile handballgruppa, frå 6 år til senior. Dette arbeidet skal også samkjørast med  utviklingsansvarleg i fotballgruppa, Martin Eidsvik.

Gitte har gjennom samtalane med idrettslaget vist stor entusiasme for stillinga, og gitt utrykk for at ho har tru på det vegvalet som Nore Neset Idrettslag no tek innan handballen. Ho vil tiltre stillinga så snart som råd er, og vil då gå i gang med å etablera ei handballfritidsordning og eit handballakademi i regi av idrettslaget. Ho vil også gå inn som fast medlem av Sportslegs utval handball.

Les meir om

Sport Handball