Lokal | 04. jan. 2012

- Gjorde alt riktig

Helse- og sosialdirektør Nils-Petter Borge innrømmer dei har tøffe dagar. - Eg er imponert og stolt over korleis dei tilsette har takla dette, seier Borge.

- Gjorde alt riktig
Kommunaldirektør for helse og sosial Nils-Petter Borge er stolt over korleis dei tilsette har takla drapet i Gamleheimshagen (foto: Andris Hamre)
Andris Hamreonsdag 04. jan. 2012 10:05

Søndag kveld utløyste Hilda Feste (98) tryggleiksalarmen i bustaden sin i Gamleheimshagen. Då vaktoperatøren hos HT Safe på Hamarøy i Nordland ikkje fekk kontakt med Feste via tovegs-sambanden som er innebygd i alarmen, blei heimesjukepleien varsla.

- Heimesjukepleiarane som responderte på alarmen gjorde akkurat som dei skulle. Det gjekk så lite tid som mogleg etter at alarmen gjekk.

Pleiaren som kom først fram blei vitne til at Feste blir utsett for vald. Ho trekte seg unna og ringte etter assistanse.

- Eg er imponert over kor rasjonelt dei tilsette opptredde i situasjonen dei hamna i, seier kommunaldirektør for helse og sosial Nils-Petter Borge.

BT.no skriv i dag at avdøydde blei utsett for seksuelle overgrep i samband med drapet. Politiadvokat Asbjørn Onarheim vil verken stadfesta eller avkrefta dette ovenfor avisa.

Er på jobb

Borge fortel at dei som var direkte involvert i hendinga søndag er på jobb, men skjerma frå normale arbeidsoppgåver og media.

- Vi har natulegvis ei ekstra oppfølging av dei med psykolog som dei bearbeidar inntrykka med.

- I tillegg fungerar kollegastøtteordninga strålande. Dei tilsette er utruleg flinke til å støtte kvarandre, fortel Borge.

- Korleis tar dei tilsette i ope omsorg det?

- Dei er flinke til å ta vare på brukerane våre som normalt, men det er klart dei opplever det like uverkeleg som alle oss andre. At noko så alvorleg kunne skje i lille Os er vanskeleg å ta innover seg.

Går greit

Ope omsorg yt tenester for brukarar fleire stader i bygda og møter mange eldre som er oppskaka av hendinga.

- Tilbakemeldingane eg har fått fortel at det i det store og heile går greit.

- Gjengen i ope omsorg er fantastiske og tek vare på brukarane våre på ein særdeles god måte. Eg er stolt over dei, skryt kommunaldirektøren.

Ekstra bemanning

Kommunen vurderar frå time til time og dag for dag kva ressursar dei treng for å ivareta både tilsette og brukarar.

- Vi har satt inn ekstra bemanning i Gamleheimshagen.

- I tillegg har vi, som du gjerne har fått med deg, ein vektar som patruljerar der natterstid for å gje ei ekstra tryggleik, fortel Borge.

Dagsenteret på Gamleheimshagen er normalt ope for bebuerane to dager i veka. Etter hendinga søndag har senteret vore ope kvar dag.

- Dei som bur der oppe har naturlegvis behov for å prata og vera samen. Dei har hatt mykje renn på dørane og treng ein stad dei kan få vera saman i fred, avslutter Borge.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.