Trine Lindborg gler seg stort over ferske tal frå økonomisjefen. (Arkivfoto: KVB)
Trine Lindborg gler seg stort over ferske tal frå økonomisjefen. (Arkivfoto: KVB)

Gledeleg overskot (!) for Bjørnafjorden kommune

Gjekk 54,1 millionar «i pluss» i fjor.

Kjetil Vasby Bruarøy
22. februar 2021 - 10:55

Bjørnafjorden kommune, som er godt i gang med det omfattande driftskuttprosjektet «Bjørnafjorden 22», klarte seg svært godt i sitt første år som ny storkommune etter samanslåinga.

– Eg fekk tala i dag av økonomisjef Ingrid Karin Kaalaas, og dei var veldig gledelege, seier ordførar Trine Lindborg (Ap).

Før revisjon viser rekneskapen eit mindreforbruk på 54,1 millionar kroner.

Netto driftsresultat er 41,3 millionar.

Blant årsakene til det solide overskotet, eller mindreforbruket, som det heiter i offentleg samanheng, er:

  • Låge renter
  • Gode finansinntekter
  • Lågare utgifter til pensjon enn venta
  • Større overføringar frå Staten enn venta, i samband med koronapndemien

– Vi var klar over at fleire faktorar ville slå positivt ut, og vi er sjølvsagt klar over at vi får nokre år med tøffe kutt.

Les òg: Kuttprosess kan enda med nedlegging av skular

– Men dette er noko å gle seg over, ei kjekk vitamininnsprøyting for både oss i leiinga og heile organisasjonen. Det gir oss òg eit visst handlingsrom, sjølv om vi skal vera varsame med pengebruken i tida som kjem.

Les òg: Os gav seg på topp - rekordoverskot i 2019