Til venstre: lemstova som vart opna i 2014 - Til høgre: rosemålarverkstaden som no verkeleg byrjar å ta form. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
Til venstre: lemstova som vart opna i 2014 - Til høgre: rosemålarverkstaden som no verkeleg byrjar å ta form. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

God framdrift på Lyngheim

Rosemålarverkstaden tek form med hjelp frå elevar frå Os vidaregåande skule. 

Kjetil Osablod Grønvigh
27. mars 2019 - 20:44

I 2012 la ordførar Terje Søviknes ned grunnsteinen, og i 2014 opna lemstova på Lyngheim. 

Sidan den gong har stova husa konsertar og opninga av kulturminnedagane med lansering av Osroso-kolleksjonen.  

I september 2018 fekk Stiftinga Lyngheim saman med Fortidsminneforeningen Os lokallag og Os Sogelag årets Kulturminndagpris frå Norges Kulturvernforbund.  

I 2017 gjekk fleirtalskonstellasjonen med Frp/H/V inn for å støtta Stiftelsen Lyngeim sitt ønskje om å setja opp ein rosemålarverkstad med 250.000 kroner i sitt budsjettframlegg. 

Byggjer nytt - i gamal stil

Sidan slutten av november i fjor har 12 VG2-elevar frå byggeteknisk-linja ved Os vidaregåande skule stått for framdrifta på Lyngheim.

Yrkesfaglærar Leif Tore Koldal fortel at elevane jamnt har vore på byggeplassen to dagar i veka. 

– Dei møter opp her om morgonen, og dei er her til skuledagen er slutt. På mange måtar får ein smak på arbeidslivet når dei slepp å møta på skulen først, for så å forflytta seg ned hit. 

Koldal ser heilt klart positive sider ved å kunna la elevane få ta del i eit slikt prosjekt, og ikkje berre frå ein historisk ståstad.

– Det vi gjer her er å byggja etter moderne krav, men med fokus på estetikk og utsjånad. I tillegg er prosjektet såpass omfattande at elevane får sjå arbeidet i eit mykje større perspektiv. Dei får følgja heile prosessen, og dei får sjå korleis dei må samhandla og samarbeida med andre, til dømes elektrikarane som òg skal inn i bygget saman med dei. 

Koldal ser òg korleis dette arbeidet påverkar elevane personleg;

– Dette er god motivasjon, og eit godt døme på personleg meistring - dei får verkeleg sjå bygget reisa seg vidare for kvar gong dei er her.

– Vi ligg godt an - takka vera elevane

Torolv Juvik sit i styret for Stiftinga Lyngheim. Han kan ikkje få skrytt nok av dei 12 elevane som har vore med på arbeidet i vinter. 

– No skal vi ha dei her til ut april, og så må dei attende til skulen for å byrja å førebu seg til eksamenar, men dei har verkeleg levert godt arbeid for oss.

Juvik vil ikkje koma med eit eksakt tidspunkt for ei eventuell opning av det som vert ein kopi av rosemålarverkstaden til Annanias Tveit, men draumen er å få realisert bygget klart ein gong på ettersommaren. 

– Når elevane pakkar saman i slutten av april, vil hellelegging av taket og plassen mellom lemstova og rosemålarverkstaden vera neste mål å få realisert. 

Juvik fortel at at verkstaden vil innehalda èin del tilrettelagd for undervisning i rosemåling, og èin del som skal fungera som eit utstillingsrom.

– Målet vårt er at det skal bli eit levande rosemålar-miljø her på Lyngheim, avsluttar Juvik. 

Les meir om

Kultur