Næringsliv | 19. mai 2014

Gradvis nedtrapping på Lyssand

7 veker til siste arbeidsdag: Mange av dei tilsette har fått ny jobb, men ikkje alle. Sånn blir nedtrappinga og flyttinga til Sverige.

Tillitsvalt Dagfinn Mjånes og Egil Lyssand er dei to som har jobba lengst på Lyssand. Egil blir verande i fabrikken ut året. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 19. mai 2014 20:03

I januar blei det kjent at Inwido vil flagga ut produksjonen av vindauge og dører frå Lyssand til Lenhovda/Vetlanda i Sverige.

Fredag 4. juli er siste dag med produksjon i Lyssand-fabrikken, ein produksjon som har vore i Os sidan 1947.

Les òg:
– Veldig dårleg stemning
Styret har bestemt seg

Lyssand Treindustri AS auka omsetnaden frå 185 til 223 millionar kroner frå 2011 til 2012, og gjekk med over 7 millionar i overskot begge år.

Lyssand-fabrikken, som blei selt frå Mons Tore Lyssand til svenske Inwido i 2006, hadde 117 tilsette før dei 1. januar reduserte til 93. 76 av desse kjem frå Os, 4 frå Fusa.

Ny løysing for 29

I tida frå styrevedtaket i februar til no har fleire av dei tilsette lykkast med å finna ny jobb.

– Fleire firma har vendt seg til oss for å få arbeidskraft, og saman med NAV og tilsette med stå på-vilje, har vi lykkast med å finna jobb til fleire, fortel administrerande direktør i Inwido, Espen Hoff, til Midtsiden.no.

– 15 av dei 80 vi har igjen har funne ny jobb, 14 går anten av med pensjon eller har fått ny stilling hos oss.

Det skal blant anna ha løyst seg for dei seks tilsette på rundt 60 år, som var usikre på om dei ville klara å finna seg ny jobb i ei bedrift med tariffavtale, så dei berga pensjonen sin frå fylte 62 år.

Frå tre til metall

– Dei som har fått ny jobb har blant anna hamna i bransjar som stillas, industri og offshore, fortel hovudtillitsvalt Dagfinn Mjånes.

Han nemner Norden Maritime, Rolls-Royce, Frank Mohn og ARKA som eksempel på firma som får tidlegare Lyssand-tilsette i staben.

1-2 kan koma til å følgja produksjonen frå Os til Lenhovda.

God stemning

Hoff seier tida frå februar til i dag, trass avgjerda om nedlegging på Os, har gått fint.

– Eg er imponert over korleis dei tilsette set si ære i å gjera dei siste månadane på Lyssand så gode som mogleg, seier direktøren.

Også Mjånes er nøgd med eigne kollegaer.

– Folk har stilt på jobb og gjort ein god innsats. Det er vemodig at det snart er over, men vi gjer det beste ut av det.

Gravøl og festmiddag

Inwido har plan om ein avslutningsmiddag med dei tilsette i juni.

Allereie til helga har kollgeane plan om å drikka gravøl på Bjørnefjorden Gjestetun.

– Vi har over 50 påmeldte, så eg trur det blir ein fin kveld, seier Dagfinn.

Nedtrapping, flytting og utstyr

Delar av produksjonen er flytta til Sverige. Den første veka i mai blei produskjonen av tre av aluminiumsvindauga til Lyssand flytta til Lenhovda.

Toppsvingvindauget i tre, som er den viktigaste volum-vara, skal flyttast i to etappar.

– Kva skjer med maskinene og utstyret på Lyssand?

– Det skal anten seljast eller kastast. Noko blir selt til andre Inwido-selskap, som Frekhaug, men mykje blir nok kasta. Ingenting eller veldig lite frå fabrikken skal over til Sverige, fortel Hoff.

Folk i fabrikken ut året

Fredag 4. juli er det slutt, men Inwido kjem til å ha folk i fabrikken på Lyssand ut året.

– Leigekontrakten varer ut 2015, men vi ønskjer å rydda ut etter oss innan utgangen av 2014.

– Vi har god dialog med huseigar, Mons Tore Lyssand, og ønskjer å legga til rette for at han kan ta inn eventuelle nye leigetakarar så snart som mogleg.

Egil Lyssand (64) har jobba i fabrikken, som fetteren tidlegare eigde, sidan 1972.

Han får med seg to tilsette og saman skal dei tre jobba ut året med å rydda ut av den 11.000 kvadratmeter store fabrikken.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.