Grasbrann på Søfteland: 100-150 kvadratmeter med gras og buskar vart svidd av. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Grasbrann på Søfteland

Brannen oppsto i ein hage mellom Joker og Vinddalsvatnet, ikkje så langt frå skogen i Langedalen.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Rundt klokka 12.30 fekk brannvesenet melding om ein grasbrann på Søfteland.

– Det var ingen opne flammar då vi kom fram, huseigar og nabo hadde slått ned flammane med hageslange og fleire pulverapparat, seier Gitle Smaadal frå Os brannvesen.

100-150 kvadratmeter med gras og buskar var svidd av.

– Tidleg innsats var viktig! Det er tørt i terrenget og stor gras- og skogbrannfare i Os og mange andre stadar. Det trur eg dei fleste har fått med seg.

Brannvesenet har gått systematisk over området med varmesøkande kamera, og brukt 2500 liter vatn på ettersløkking.

Politiet er òg på staden. Dei vil førebels ikkje seia korleis brannen oppsto, men har snakka med huseigar og vil oppretta sak.

Fleire saker