Sport | 31. mars 2014

– Gratulerer, idretten i Os!

Ny dobbelthall, ny bane og nytt anlegg: Trond Mohn stiller nok ein gong med kapital på Kuventræ, og det ligg an til realisering av Os Idrettspark til 63 millionar kroner.

– Gratulerer, idretten i Os!
Søviknes kom med gladbodskap på Kuventræ i dag. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 31. mars 2014 11:41

Bildeserie:

Her kjem den nye hallen. (Foto: Andris Hamre)
Her kjem den nye hallen. (Foto: Andris Hamre)
Med vedtak i april kan første del av prosjektet stå ferdig våren 2015. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Med vedtak i april kan første del av prosjektet stå ferdig våren 2015. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
1 av 5
Her kjem den nye hallen. (Foto: Andris Hamre)
Med vedtak i april kan første del av prosjektet stå ferdig våren 2015. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Søndag kveld kom invitasjonen til pressekonferanse i Osbadet måndag.

– Det har vore vanskeleg å halda det hemmeleg denne veka, seier ordførar Terje Søviknes (Frp) om gladbodskapen han i dag serverte:

Trond Mohn bidrar med 10 millionar kroner til realisering av Os Idrettspark.

– Vi sa vi ville koma tilbake i 1. kvartal, og viss vi ser på kalenderen i dag så er vi der no, smilte ordføraren.

– Vi var heilt avhengige av nokre bidrag utanfrå, og denne fantastiske gåva blir truleg katalysatoren for heile prosjektet.

– Eg vil no fremja sak til Os formannskap 8. april og til kommunestyret29. april om at Os kommune stiller med resterande 19,4 millionar, noko som vil føra til at vi då er i boks med eigenkapitalen.

Os kommune må også forskottera spelemidlane og mva-refusjonen det er søkt om, om som det kan vera 5-6 år ventetid på å få.

Ordføraren har nok gått sine rundar med budsjettkameratane i Høgre, Venstre og KrF. I tillegg har det vore brei politisk semje om denne naudsynte utvidinga på Kuventræ.

– Mohn var ivrig

Trond Mohn, som har kome med rause gåver til Os Turn fleire gongar tidlegare, ringte til Søviknes fredag for ei god veke sidan.

– Vi avtalte møte onsdag i førre veke. Men allereie tysdagen ringte han og sa: «Terje, du får dei der pengane», fortel Søviknes.

Mohn skal ha vore opptatt av at kommunen også skal bidra, og at det i prosjektgruppa er gjort eit godt arbeid med å halda kostnadane nede.

Over 1300 medlemmar

Prosjektet omfattar ny dobbelthall, ny kunsgrasbane på dagens grasbane og nytt kastefelt og nye løpebanar til friidretten.

– Os Turnforening har i dag 1.323 medlemmar. Fotballgruppa er i kraftig vekst og treng meir banekapasitet og dei som driv innandørs, handball, turn og cheerleading, er i dag spreidd frå Nore Neset via Os sentrum til Kalandseid, i fire andre hallar i tillegg til Oshallen.

– Dette er verkeleg ein kjempekjekk dag, seier dagleg leiar i Os Turn, Hans Parnefält.

Kan stå ferdig i 2015-2016

Søviknes ser for seg at Os kommune si prosjektavdeling skal styra prosessen, og kom i dag med denne førebelse framdriftsplanen:

• Kastefelt ferdig våren 2015
• Løpebane ferdig i juni 2015
• Ny kunstgrasbane ferdig i juni 2015
• Byggestart på dobbelhall hausten 2015, ferdig hall på tampen av 2016

– Kor trygge er de på utrekninga av totalkostnaden på 63 millionar kroner?

– Vi vil naturlegvis vera så sannferdig vi kan med underlaget kommunestyret skal ta stilling til, seier prosjektleiar Tor Inge Døsen.

– Det er alltid noko risiko knytt til budsjetering av bygg og anlegg, og i prosjektgruppa har vi brukt mykje tid på dette med kostnaden på dobbelthallen. Hallbygging har blitt billigare dei siste åra, og grunnlaga vi har fått inn frå leverandørane har vi brukt god tid på å gå gjennom.

– Det er også sett av ein del pengar til dette med å kopla ny hall til dagens hall, noko vi ser for oss kjem til å vera litt uvisse med kostnaden på.

Legg opp til stor dugnad

Eit anna moment som ligg i prosjektet er dugnadsinnsats verdt 1,5 millionar kroner.

– Vi kjem til å sjå ein dugnadsinnsats på Kuventræ det er lenge sidan vi har sett make til. Dette er vedtatt på Os Turn sitt årsmøte og det trur eg dei skal få til, seier Døsen, som var sentral då Nore Neset Aktivitetshus lokka folk i hopetal til innsats for nytt anlegg.

– Om du ser ein ring rundt deg sjølv med radius på éin kilometer, så finn du mykje energi og store ressursar. I alle hus er det nokon som kan noko.

– Då aktivitetshuset blei bygd viste det seg at nærmast alle murarane i bygda bur på Nore Neset. Det var berre til å ringa så stilte dei opp. Om Os Turn får tak i 50 medlemmar med kvar si jarnrive så legg dei grunnlaget for kastefeltet på ein laurdag, sa Døsen, som ikkje plar å ha vanskar med å illustrera døme.

Kan koplast med drifta av Osbadet

I bergenspressa den siste tida har dette med vedlikehald av idrettsanlegg vore i fokus. Gåvegjevar Trond Mohn har også sagt at han ikkje alltid er like nøgd med korleis anlegg han har vore med på å finansiera taper seg grunna manglande vedlikehald.

– Eg ønskjer å visa Mohn at vi på Os får dette til. I denne prosessen er det også naturleg å sjå på Osbadet KF, kva rolle dei i framtida skal ha når Os Idrettspark blir realisert, seier Søviknes.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.