Øvsttun gravplass. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

Graving avslutta

Det blei ikkje gjort funn av interesse for Trine Frantzen-saka.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

I førre veke blei det utført manuelle søk etter Trine Frantzen i form av graving i øvste jordsjikte på delar av Øvsttun gravplass.

• Les òg: Kva vil det bety for etterforskinga å finna Trine Frantzen?

Vest politidistrikt gjennomførte krimtekniske undersøkingar i fem graver utan funn av interesse for saka.

– Vi vil i tida framover vurdera om vi skal gjera yttarlegare undersøkingar på Øvsttun, seier politiet i ei pressemelding i dag.

Etterforskninga held fram, men politiet vil av taktiske årsaker ikkje fortelja i detalj kva det inkluderer.

Fleire saker