Ørjan Håland, her i intervju med Eurosport under Os-Lysekloster. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Håland blir ikkje ny Os-trenar

Trenarjakta til Os Fotball held fram. Assistent Ørjan Håland kan vera på veg til ny klubb.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Onsdag 25. oktober blei det klart at Hassan El Fakiri ikkje teiknar ny kontrakt etter tre år i Os Fotball. I dag er første trening etter serieavsluttinga og nedrykket, og El Fakiri har, saman med Ørjan Håland, kontrakt ut året.

Formann Jon Sivert Rykkel og leiar i sportsleg utval, Jan Frode Skeie, held framleis på med jakta etter ny trenar. Med seg på jakt har dei dagleg leiar Endre Brenne og Torkel Hjertnes og Frode Steffensen frå styret og sportsleg utval.

– Kor mange kandidatar har vore oppe til vurdering?

– Vi gjekk ut breidt for å kartlegga kandidatane, før vi gjekk vidare med å vurdera dei opp mot kvarandre, for så å gå i nærmare samtalar, så det er vanskeleg å seia eit eksakt tal. Men vi har hatt ei handfull gode alternativ inne til 1 til 1-samtalar, seier Rykkel.

Blant desse var assistenttrenar Ørjan Håland.

I dialog med ny klubb

Håland har trenar B-utdanning og har vore assistent under Hassan El Fakiri i tre år.

• Les òg: Kommunikasjonssjefen

Ved sesongslutt i haust blei Os Fotball kontakta frå ein klubb som viste interesse for Os-assistenten.

– Eg har eit bevisst forhold til eiga utvikling som trenar. Etter å ha trent både juniorlag og Os 2, og etter desse lærerike åra med Hassan, er eg klar for å ta eit steg vidare. Eit naturleg steg kunne vore jobben som hovudtrenar for Os, noko eg i utgangspunktet var veldig interessert i, men eg ville òg informera klubben om at eg gjekk i samtale med andre.

Håland vil ikkje seia kven denne klubben er, men røper at det er ein bergensklubb som i hans auge er svært interessant. Han fekk då beskjed frå Os Fotball at han ikkje var med i sluttfasen av vurderinga av ny hovudtrenar for Os.

– Då vi allereie hadde bestemt oss for å gå vidare med andre kandidatar, fann vi det som mest ryddig å seia ifrå om dette, så Ørjan ikkje hadde dette spørsmålet ubesvart mens han gjekk inn i nye samtalar, seier Rykkel.

– Håland har høg standing på Kuventræ, han er både fagleg dyktig og flink med folk. Ideelt sett skulle vi hatt han med oss vidare i klubben, men då ikkje hovudtrenarjobben var aktuell vil han vidare, og det forstår vi.

Vil bygga vidare på den spelande stilen

Omlegging til ny spelestil, og dyrking av ein raud tråd ned til dei yngste, er blant det Håland har sett mest pris på med trenarjobben.

– Det sportslege grunnlaget som Lars Bakkerud danna, som eg og Hassan førte vidare, har vore ein krevjande, fagleg interessant og svært lærerik prosess. Å utvikla dette vidare, i ein endå meir effektiv retning, var noko eg var innstilt på, seier den avtroppande assistenten.

På spørsmål om kva trenartype Os Fotball no ser etter, svarer Rykkel at klubben vil dyrka den spelande stilen vidare.

– Vi vil bygga vidare på det beste med dagens Os-fotball, og vi vil ha inn ein type som kan koma med noko nytt, samtidig som fysikken til A-laget blir løfta til eit nytt nivå.

– Vi har søkt både internt og eksternt, og byrjar å nærma oss. Ei innstilling vil vera klar tidlegast i slutten av veka, og når vi har namnet klart skal dette opp til styrebehandling før vi kan signera kontrakt, seier Rykkel.

Fleire saker